Project Y – een unieke studie van mensen met MS geboren in 1966

Multiple sclerose verloopt bij iedereen anders. Zo begint de ziekte bij de één als kind is en bij de ander pas na het veertigste jaar. Sommige patiënten belanden in een rolstoel terwijl anderen na vele jaren MS weinig beperkingen hebben. Er is geen duidelijke verklaring voor deze grote verschillen tussen mensen met MS. Om beter te begrijpen waarom MS bij iedereen anders verloopt, heeft MS Centrum Amsterdam een uniek cohort opgezet met mensen met MS van hetzelfde geboortejaar, namelijk 1966.

Verzamelen van gegevens

Inmiddels is het verzamelen van de gegevens afgerond. In totaal zijn er 367 mensen met MS, geboren in Nederland in 1966, waarvan de gegevens zijn verzameld. De gegevens zijn verzameld door middel van vragen lijsten. Daarnaast heeft een groot deel ook deelgenomen aan een uitvoerig onderzoek in het MS Centrum Amsterdam. Bij dit onderzoek zijn bloed, speeksel en ontlasting verzameld en tevens zijn er metingen verricht aan de hersenen en botten door middels van scans. Met deze gegevens kunnen veel vragen met betrekking tot de ziekte MS beantwoord worden.

De twee arts-onderzoekers van Project Y, Floor Loonstra en Reinier de Ruiter, hebben al mooie resultaten behaald. Niet alleen in eigen publicaties, maar ook in samenwerking met andere onderzoekers binnen het MS Centrum Amsterdam. Er zijn nu ook samenwerkingen met mensen buiten het MS Centrum Amsterdam begonnen, onder andere op het gebied van genetisch onderzoek. Floor richtte zich op het detecteren van zogenaamde ‘biomarkers’, dit zijn stoffen die aanwezig zijn in bijvoorbeeld bloed of speeksel en die een voorspellende waarde hebben, bijvoorbeeld over het beloop van de ziekte. Ook kunnen biomarkers helpen om te monitoren of een bepaalde behandeling wel of niet aanslaat. Reinier de Ruiter richtte zich op cognitie en MS. Onlangs zijn er weer een paar artikelen van deze deelonderzoeken gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften.

Resultaten uit het deelonderzoek ‘biomarkers’

Onlangs zijn er weer een paar artikelen van deze deelonderzoeken gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften. Floor heeft, samen met Merel van Rijnsburger, gekeken naar vetachtige stoffen, die te vinden zijn in het bloed. Ze heeft aangetoond dat deze vetachtige stoffen verhoogd aanwezig zijn in het bloed van mensen met MS ten opzichte van gezonde mensen. Deze vetachtige stoffen lijken een voorspellende waarde te hebben voor de ernst van MS. Interessant is dat dit los lijkt te staan van de link tussen hoge BMI (Body Mass Index) en ernst van ziekte. Dit suggereert dat de vetachtige stoffen een ander ziektemechanisme van MS blootleggen. Deze bevinding is waardevol omdat het meer kennis geeft over de onderliggende ziekteprocessen van MS en mogelijk een voorspellende waarde kunnen hebben voor het verloop van MS in een persoon.

Resultaten uit het deelonderzoek ‘cognitie en MS’

Reinier heeft zich gericht op het beter kunnen voorspellen van het ziekteverloop en activiteit met behulp van MRI. Daarbij is gevonden dat het volume van de diepe grijze stof en ruggengraad voorspellend zijn voor klinische achteruitgang.

Meer over dit onderzoek is te lezen op de onderzoekspagina van project Y. Daarnaast heeft het onderzoeksteam de tot nu toe behaalde resultaten van de project Y gepresenteerd in een webinar.

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij, Mission Summit, Stichting MS Research en VUmc Fonds.

Website gemaakt door: Sturdy Digital