Project Y – update!

Het MS Centrum Amsterdam zoekt voor Project Y alle mensen met MS die in 1966 in Nederland geboren zijn. Het doel van dit onderzoek is het vinden van de oorzaak van de verschillen in het ziektebeloop tussen mensen met MS.

Inmiddels werken twee arts-onderzoekers, Reinier de Ruiter en Floor Loonstra, aan dit project: ‘We schatten dat er ongeveer 250 mensen in 1966 zijn geboren met de diagnose MS. Daarnaast willen we 100 mensen zonder MS meenemen in het onderzoek als controlegroep. Tot nu toe hebben 180 mensen met MS en 75 mensen zonder MS meegedaan aan het onderzoek. In de komende tijd zijn we nog bezig met het zoeken en meten van de overige deelnemers. Daarnaast zijn we begonnen met het analyseren van de verzamelde materialen van de eerste 150 mensen met MS en de eerste 60 mensen zonder MS. Dit hopen we  begin 2020 af te ronden. Na het verzamelen van de data van alle mensen met MS uit 1966 en de controlegroep, hopelijk eind 2021, zal begonnen worden met het beantwoorden van belangrijke onderzoeksvragen.’ Een greep uit de vragen die Reinier en Floor willen beantwoorden zijn:

  • Is er een andere samenstelling van dambacteriën bij mensen met MS? Zijn er verschillen in darmflora tussen mensen met een gunstig of ongunstig beloop?
  • Hebben voeding/ zonblootstelling/ beweging/ vaccinaties op kinderleeftijd invloed op het krijgen van MS en op het krijgen van een gunstig of ongunstig ziektebeloop?
  • Is er een verband tussen hersenactiviteit (MEG-scans) en concentratie/geheugen bij mensen met of zonder MS?

Met het wetenschappelijke onderzoek, Project Y, creëren de onderzoekers een wetenschappelijke goudmijn aan data waarvan vele wetenschappers in binnen en buitenland gebruik kunnen maken om MS voorspelbaarder en beter behandelbaar te maken. De uitkomst van Project Y is van belang voor alle 2,5 miljoen mensen met MS wereldwijd en voor iedereen die de ziekte in de toekomst treft.

Lees meer over (deelname aan) dit project. 

Website gemaakt door: Sturdy Digital