Promotie Tessel Runia

Op 23 januari 2015 is Tessel Runia gepromoveerd op onderzoek naar voorspellende factoren van een volgende aanval van MS.

Zij toont aan dat nieuwe criteria leiden tot een snellere diagnose bij verdenking op MS. Dat maakt een juiste behandeling op het juiste moment mogelijk.

Ook deed zij onderzoek naar de invloed van vermoeidheid. Hoe vermoeider patiënten, hoe groter hun kans op een tweede aanval. In totaal zijn 5 factoren door Runia in een model geplaatst waarmee een volgende aanval niet alleen sneller maar ook beter kan worden voorspeld.

Website gemaakt door: Sturdy Digital