Reactie op artikel in de Volkskrant van 9 oktober

Woensdag 9 oktober verscheen in de Volkskrant op pagina 18 het artikel ‘Dotteren bij MS heeft geen zin’ van wetenschapsjournalist Ellen de Visser.

Stichting MS Research werd hierin genoemd als een van de subsidieverleners voor onderzoek naar de rol van CCSVI (vernauwde halsslagaders) in de behandeling van MS.

Die constatering op zich is juist. De Wetenschappelijke Raad van Stichting MS Research heeft in 2009 een pilotsubsidie toegekend aan dr. Stephan Frequin, verbonden aan het St. Anthonius ziekenhuis te Nieuwegein, van
€ 33.430 voor onderzoek naar de rol van CCSVI. De resultaten van deze studie zijn onlangs verschenen en ondersteunen de beweringen van dr. Paolo Zamboni niet.

Ook het VUmc MS Centrum was destijds van plan een subsidieaanvraag in te dienen. Deze mogelijke aanvraag was gebaseerd op vooronderzoek aan de hand van hun eigen pilotstudie waarin 20 mensen met MS en 20 controlepersonen zonder MS waren betrokken.

Het feit echter dat er zowel in de Verenigde Staten als in Canada vergelijkbare studies werden uitgevoerd heeft het VUmc MS Centrum in goed overleg met Stichting MS Research doen besluiten eerst deze resultaten af te wachten. Uiteraard onderschreef MS Research dit besluit omdat zorgvuldig omgaan met onderzoeksgelden een van haar topprioriteiten is.

Overigens zijn de resultaten uit de VS en Canada voor het MS Centrum aanleiding geweest de aanvraag niet in te dienen.

Mocht door het artikel in de Volkskrant onterecht de suggestie zijn gewekt dat Stichting MS Research “miljoenen euro’s” in onderzoeken naar de rol van CCSVI heeft gestoken dan vertrouwen wij erop dat dat bij deze is weerlegd.

Website gemaakt door: New Fountain