Samen sterker

Bestuur en directie van de MS Vereniging Nederland  en Stichting MS Research hebben dit najaar besloten de samenwerking tussen beide organisaties te intensiveren.  De eerste gezamenlijke  inzet daarbij  is de voorlichting en de belangenbehartiging te verbeteren .

Door kostenbesparing en verhoging van de efficiency kunnen ook meer middelen voor de doelstellingen van beide organisaties worden gegenereerd.

Over de uitwerking en voortgang wordt nader bericht.

Website gemaakt door: Sturdy Digital