Stichting MS Research sponsort MAGNIMS-bijeenkomst

Hoe kunnen we met big data, MRI en slimme computertechnieken (deep learning) het begrip en de behandeling van MS verbeteren? Die vraag stond centraal tijdens een symposium op vrijdag 13 april 2018 in Amsterdam. In de grote zaal van Hotel Arena, een voormalige kapel, kwamen leden van de MAGNIMS Study Group en zes externe experts bijeen om deze onderwerpen te bespreken. De bijeenkomst werd georganiseerd door Dr. Hugo Vrenken en Prof. Frederik Barkhof van het MS Centrum Amsterdam.

De dag begon met een inspirerend verhaal van Prof. Jenkinson (Oxford, Engeland) over de mogelijkheden van big data op het gebied van MRI-onderzoek van de hersenen en de ervaringen daarmee in eerdere projecten. Dr. Mara Rocca (Milaan, Italië) behandelde de reeds bestaande initiatieven om big data op het gebied van MS te verzamelen, met speciale aandacht voor hoe het bijeenbrengen van MRI-beelden van grote aantallen patiënten kan helpen de ontwikkeling van MS beter te begrijpen.

Privacyaspecten MRI

Bij het delen van onderzoeksgegevens spelen privacyaspecten een belangrijke rol. Dr. Michel Paardekooper, functionaris gegevensbescherming bij Amsterdam UMC, besprak de wettelijke kaders en zijn visie op hoe het delen van data moet worden aangepakt voor succesvol onderzoek. De gedetailleerde afbeeldingen die met MRI van het hoofd gemaakt worden, kunnen ook gebruikt worden om een reconstructie van het gezicht te maken. Om de privacy te waarborgen, wordt daarom het gezicht uit de MRI-beelden verwijderd voordat deze worden gedeeld. Drs. Alexandra de Sitter, promovendus bij het MS Centrum Amsterdam, besprak de uitdagingen die hierdoor ontstaan voor verdere analyse van de beelden.

Challenges

Mede dankzij een bijdrage van Stichting MS Research konden ook deskundigen uit de Verenigde Staten worden uitgenodigd om te spreken. Dr. Dzung Pham (Washington, Verenigde Staten), besprak hoe door middel van zogenaamde challenges (georganiseerde wedstrijden tussen ontwikkelaars van software) de ontwikkeling van betere analysesoftware voor MRI-beelden van mensen met MS kan worden gestimuleerd.

Crowd sourcing

Over het meten van de focale MS-laesies, de typische haardvormige afwijkingen bij MS, gaf Dr. Deborah Pareto (Barcelona, Spanje) in haar presentatie een historisch overzicht. Om goede software te kunnen ontwikkelen is het cruciaal om goede aanvullende informatie te hebben bij een verzameling MRI-beelden. Met die informatie kan software dan getraind of geoptimaliseerd worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om informatie over waar focale MS-laesies zich bevinden. Het heel precies laten intekenen van de laesies door experts is financieel niet altijd haalbaar, daarom wordt gezocht naar alternatieve oplossingen. Een oplossing hiervoor is crowd sourcing, ook wel citizen science genoemd.

Een tweede spreker uit de Verenigde Staten was Prof. Charles Guttmann (Boston, Verenigde Staten), die sprak over hoe citizen science kan helpen bij het uitvoeren van taken die veel tijd kosten van experts. Hiermee kan iedereen bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek door kleine taken uit te voeren die bijdragen aan een onderzoeksproject. In andere gebieden van wetenschap wordt dit ook toegepast, bijvoorbeeld bij het analyseren van beelden van sterrenstelsels, eiwitten en vleermuizen.

Deep learning

In de middag stonden lerende machines centraal, en dan vooral deep learning met neurale netwerken. Prof. Snoek (Amsterdam) hield een inspirerend verhaal over de mogelijkheden van beeldanalyse met deep learning, waarna Prof. van Ginneken (Nijmegen) de specifieke toepassingen op het gebied van medische beeldanalyse besprak. De vlucht die deze methoden in de afgelopen jaren hebben genomen is indrukwekkend, zoals ook duidelijk werd uit het verhaal van Dr. Wottschel (Amsterdam) over de toepassingen op het gebied van MRI-onderzoek naar MS. Dr. Cardoso (Londen, Engeland) sloot de bijeenkomst af met een mooi overzicht van de mogelijkheden die de combinatie van big data en deep learning biedt voor het begrijpen van ziekten.


MAGNIMS

MAGNIMS is een Europees samenwerkingsverband van wetenschappers die sinds 1990 gezamenlijk onderzoek doen naar MS met behulp van MRI. Twee keer per jaar komen deze onderzoekers bij elkaar om de voortgang van het onderzoek door te nemen en nieuwe onderzoeksideeën te ontwikkelen. Meer informatie op: www.magnims.eu 

Website gemaakt door: Sturdy Digital