Update wereldwijd advies COVID-19 en MS

Vandaag publiceert de MS International Federation (MSIF) een aangepast COVID-19 advies voor mensen met MS. Het is belangrijk om te benoemen dat dit advies is gebaseerd op voorlopige data en de mening van deskundigen. Er wordt nog steeds informatie verzameld. De adviezen zullen daarom worden aangepast en uitgebreid op het moment dat er meer bewijs beschikbaar komt.

De gegevens die nu beschikbaar zijn hebben geleid tot een aantal wijzigingen t.o.v. het vorige advies. Het is positief te vernemen dat er tot op heden geen aanwijzingen zijn dat puur het hebben van MS extra risico’s met zich meebrengt. Ook het gebruik van interferonen en glatirameer acetaat lijkt niet te leiden tot een ernstiger verloop van COVID-19 en brengt ook geen extra risico op overlijden.

Leeftijd, progressieve MS en mate van invaliditeit worden echter wel gezien als risico factoren voor een ernstiger verloop van COVID-19 infectie. De experts adviseren mensen met MS en hun naasten die behoren tot een hogere risico groep daarom extra voorzichtig te zijn. Er zijn eerste aanwijzingen dat het gebruik van medicatie tegen B-cellen, zoals ocrelizumab, de kans op een ernstiger ziekteverloop vergroot. Ook lijkt het gebruik van steroïden als behandeling van een schub mogelijk een negatief effect te hebben. Meer onderzoek is nodig om de invloed van ocrelizumab en steroïden bij een schub vast te stellen. Totdat er meer inzichten zijn, is het advies aan mensen met MS met deze behandelingen om extra maatregelen te nemen om zo de kans op besmetting met het coronavirus te verlagen.

Lees hier de Nederlandse vertaling van het internationale COVID-19 advies voor mensen met MS.

Website gemaakt door: Sturdy Digital