Verzamelde spreuken en gezegden voor MS

Charles van Ditshuizen heeft ruim 20 jaar spreuken en gezegden verzameld. De verzameling is nu gebundeld in een eeuwigdurende agenda onder de titel ‘En dan schrijf je het op’. Het boekwerk kost € 12,50, exclusief verzendkosten en is te bestellen via info@ceevandee.com. Van de verkoopprijs is minimaal € 2,00 voor Stichting MS Research bestemd.

In zijn werkzame leven had Charles van  Ditshuizen twee jonge medewerksters met MS. Door het voortgaande inzicht in de juiste medicatie gaat het nu redelijk goed met ze.

Via de verkoop van zijn boekwerk hoopt Charles een steentje bij te dragen aan de oplossing voor de ziekte MS. Voor verdere informatie over de actie van de heer Van Ditshuizen:

https://www.inactievoorms.nl/actie/charles-van-ditshuizen

Op de foto: Onlangs ontving Reni de Boer het 500ste exemplaar van ‘En dan schrijf je het op’ uit handen van Charles van Ditshuizen.

 

Website gemaakt door: Sturdy Digital