Vlietloop Voorschoten 2015

Zondag 6 september werd voor de 40ste keer de Vlietloop georganiseerd. Net als vorig jaar was ook MS Research het Goede Doel van dit sportieve gebeuren. Het team ‘SM for MS’ liep namens het Haagse Sportpark Mariahoeve de 5 km. En met succes, zij hebben ruim € 2.400,– opgehaald! Dit bedrag is nog aangevuld met vrijwillige bijdragen van de deelnemers aan de Vlietloop. Dat maakt dat er totaal maar liefst € 2898 is opgehaald. 

Heel hartelijk dank voor jullie inzet.

Website gemaakt door: Sturdy Digital