Wetenschappers spreken over cognitie bij MS in Amsterdam

Op donderdag 6 en vrijdag 7 juni vond in het Compagnietheater in Amsterdam een internationaal wetenschappelijk congres over cognitie bij MS plaats. In het programma lag de focus op het beter begrijpen van cognitieve stoornissen en hoe ze het beste gemeten en behandeld kunnen worden. Daarnaast werden de implicaties voor mensen met MS op het dagelijkse leven besproken. Het IMSCOGS (International MS and COGnition Society) congres werd dit jaar mede georganiseerd door het Expertisecentrum Cognitie van het MS Centrum Amsterdam.

Meer dan de helft (43-65%) van de mensen met MS ervaart problemen met het denkvermogen (cognitie). Deze klachten leiden tot sterk verminderde kwaliteit van leven en beperkingen in het dagelijks leven. Meer dan 100 zorgverleners en onderzoekers hebben tijdens het IMSCOGS congres twee dagen lang presentaties aangehoord, deelgenomen aan discussies en posters van onderzoek bekeken. Het congres ging over zowel de biologische processen die ten grondslag liggen aan cognitieve problemen, de methodes die cognitieve problemen het beste meten als mogelijke behandelingen om de klachten te verminderen.

Verbindingen herstellen

Veel internationale kopstukken op het gebied van cognitie en MS waren aanwezig. Het congres begon op donderdag met keynote spreker professor Bruce Trapp neurowetenschapper uit Cleveland, USA. Hij bestudeert de hippocampus van mensen met MS. Dit hersengebied speelt een belangrijke rol bij het geheugen. Hij vertelde dat bij de ziekte van Alzheimer, vooral in de latere fases, verlies van zenuwcellen zorgen voor geheugenproblemen. Bij MS is dit niet het geval. Hij zag dat bij mensen met MS de synapsen (de verbindingen tussen zenuwvezels) in de hippocampus niet goed werken. Dit komt, zo denkt hij, doordat de zenuwvezels hun beschermende laag (de myeline) kwijt zijn en de zenuwcellen als reactie daarop “zichzelf” uitzetten. Dit biedt perspectief voor een behandeling, want als de beschadigde myeline herstelt kan worden, herstellen wellicht ook de verbindingen tussen de zenuwen.

Precisiemedicijnen

De tweede keynote spreker, de gerenommeerde neuroloog Alan Thompson uit Londen gaf op vrijdag een lezing over precision medicine (precisie geneeskunde). Hij vertelde wat er nog moet gebeuren voor het mogelijk is dat de juiste medicatie op het juiste moment aan de juiste persoon gegeven kan worden. Hoe mensen reageren op medicatie is afhankelijk van de genetische opbouw van iedere individu en de biologische processen zorgen voor de symptomen. Voor MS is het nog een grote uitdaging om precisie medicatie mogelijk te maken, omdat er nog zoveel hiaten zijn in onze kennis over de ziekte. Zo moet de diagnose MS nog vroeger en accurater gesteld worden en is het belangrijk om de prognose beter te kunnen voorspellen, zodat de juiste therapie gekozen kan worden. Gelukkig wordt hier al wel veel onderzoek naar gedaan. 

Perspectief van patiënt

Op vrijdag gaf Thomas Sanders, medeoprichter van Stichting MoveS, een lezing over hoe het is om als getalenteerde jonge man geconfronteerd te worden met een ziekte als MS. Hij besprak de vijf fases van verwerking: ontkenning, boosheid, onderhandelen, depressie en aanvaarding. Daarnaast gaf hij ook advies over het mogelijk maken van dat wat onmogelijk lijkt. Zijn motto is: Kan niet? Kan niet!

In 2017 is het Expertisecentrum Cognitie opgericht bij het MS Centrum Amsterdam. Dit was mogelijk dankzij een subsidie van Stichting MS Research die volledig is gefinancierd door MoveS. Binnen dit expertisecentrum wordt onderzoek gedaan naar de hersenprocessen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van cognitieve problemen onderzoeken en wordt er gezocht naar mogelijke behandelingen. De brug slaan tussen kliniek en wetenschap staat hierbij centraal.

Sponsors

De ‘International Multiple Sclerosis and Cognition Society (IMSCOGS)’ organiseert jaarlijks het IMSCOGS congres. Het congres in Amsterdam werd gesponsord door: Celgene, Novartis, Roche, Biogen, SanofiGenzyme, Amsterdam Neuroscience, MedDay, Merck, Nationaal MS Fonds en Stichting MS Research.

 

Website gemaakt door: Sturdy Digital