“Zo fijn dat de mantelzorger nu eens centraal staat”

Eindelijk kon de pilottraining voor mantelzorgers van partners met MS (Multiple Sclerose) weer doorgaan. Eerder dit jaar moest de pilot door de uitbraak van het coronavirus helaas worden geannuleerd. Deelnemers zijn blij dat er nu ook aandacht en ondersteuning voor hen is, en niet alleen voor hun zieke levensgezel.

01 okt 2020

In de conferentiezaal van MS Expertisecentrum Nieuw Unicum in Zandvoort wisselden de deelnemers in kleine groepjes en op coronaproof afstand van elkaar ervaringen en tips uit over het leven met en zorgen voor een partner met MS. “Daar is enorme behoefte aan”, constateert psycholoog Melloney Schenk die de training heeft ontwikkeld en de bijeenkomst leidde.

Speciaal voor mantelzorgers

Zorgdragen voor een zieke geliefde is heel zwaar. In het dagelijks leven draait alles om de partner met MS en het anticiperen op klachten en tegenslagen. “Veel mantelzorgers gaven tijdens de bijeenkomst aan dat ze vaak worden gezien als verlengstuk van de partner met MS. Niet zozeer als individu die eigenlijk ook een leven heeft met eigen interesses. Daarom komt deze training, speciaal voor de mantelzorgers, als geroepen”, aldus Melloney. “Een van de deelnemers zei hoe fijn hij het vond om nu zelf eens centraal te staan en te horen dat hij niet de enige is die soms worstelt.”

Cognitieve problemen en handvatten

Na de startbijeenkomst volgen deelnemers thuis het online deel van de training. Naast een theoretisch deel over klachten en symptomen, lichten deskundigen en mantelzorgers in korte video’s diverse aspecten toe over het ziekteverloop van MS. Vooral waar het gaat om cognitieve problemen. Melloney: “Mensen met MS krijgen soms problemen in het denkvermogen – de cognitie. Ze gaan dan bijvoorbeeld trager denken of krijgen moeite met het aanleren van nieuwe vaardigheden en informatie. Dit kan leiden tot onbegrip en irritatie in de relatie. Maar als je weet dat bepaalde klachten bij de ziekte horen en je handvatten krijgt om hier op een positieve manier mee om te gaan, kun je die beter handelen.”

Overbelasting voorkomen

“We willen er met deze training voor zorgen dat de mantelzorger in zijn of haar kracht blijft. Dat een gevoel van overbelasting wordt verminderd”, stelt Melloney. “Dit is niet alleen in het belang van de mantelzorger zelf, maar uiteindelijk ook voor de partner met MS. We sluiten de training gezamenlijk af door bevindingen en tips met elkaar te delen. Alle deelnemers van de training krijgen voor de eindbijeenkomst een individueel gesprek met een psycholoog van Nieuw Unicum.”

Subsidie

MS Expertisecentrum Nieuw Unicum is in staat om deze training voor mantelzorgers van partners met MS te ontwikkelen dankzij een subsidie van 50.000 euro van Stichting MS Research.

Meer weten?

De training bevindt zich nog in de pilotfase. De verwachting is dat eind 2020 de pilots zijn afgerond. Mail voor meer informatie naar Melloney Schenk via mschenk@nieuwunicum.nl.

Website gemaakt door: Sturdy Digital