Periodiek Schenken

Periodiek schenken betekent dat u jaarlijks een vast bedrag schenkt over een periode van minimaal vijf jaar. Uw bijdrage wordt dan van uw rekening afgeschreven in termijnen die u zelf aangeeft: per jaar, half jaar, kwartaal of maand. U kunt zelf aangeven of u deze temijnen via automatische incasso wilt laten afschrijven of dat u dit zelf overmaakt.

Er is geen minimumbedrag voor een periodieke schenking, maar wel een minimumtermijn. U verbindt zich voor tenminste vijf jaar aaneengesloten aan de schenking.

Geen notaris nodig
Sinds januari 2014 is het niet meer nodig dat een periodieke schenking via een notaris wordt geregeld. Een 'onderhandse akte', bijvoorbeeld door een schriftelijke overeenkomst, is nu voldoende om de periodieke schenking vast te leggen. De formulieren - een modelovereenkomst in tweevoud - en vragenlijst en toelichting kunt u onderaan deze pagina downloaden. Ook vindt u daar een link naar de belastingdienst.

Periodiek schenken en de fiscus

Periodiek schenken is fiscaal aftrekbaar en daarom een zeer gunstige manier om de Stichting MS Research te steunen. Afhankelijk van uw inkomen betaalt de fiscus tot wel 52% van de schenking. Bereken met deze handige rekenhulp wat uw voordeel kan zijn.

Geef uw concrete doel binnen MS Research aan

U kunt uw periodieke schenking concreet maken, door zelf een doel aan te geven dat u als schenker wilt steunen. Bijvoorbeeld een specifiek wetenschappelijk onderzoek, of aan voorlichting of zorg. Geeft u dit op voorhand aan, dan zorgen wij dat uw schenking aan het doel van uw keuze ten goede komt.

Periodieke schenkingen zijn zeer welkom bij MS Research

Wij maken al het bovenstaande graag extra eenvoudig voor u, omdat periodiek schenken ook voor ons grote voordelen heeft. Zo weten wij ruim van te voren over welke financiële middelen wij beschikken en kunnen reserveren voor wetenschappelijk onderzoek naar MS. Doordat de Stichting MS Research geen subsidie ontvangt, zijn we afhankelijk van particuliere giften. Periodieke schenkingen zijn voor ons dan ook erg belangrijk.

Daarbij is het voor ons erg prettig dat we op voorhand weten welke giften we kunnen verwachten, zeker ook omdat bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek vaak een kwestie van de lange termijn is.

 

Download de modelovereenkomst (een voor uzelf als schenker en een voor ons als de begunstigde), de toelichting en meer informatie via de volgende links:

Overeenkomst tot periodieke schenking (schenker)

Overeenkomst tot periodieke schenking (begunstigde)

Toelichting op de overeenkomst

Tien veel gestelde vragen en antwoorden

 

Vul beide overeenkomsten in, onderteken ze en stuur ze op naar:

Stichting MS Research
Antwoordnummer 10100
2250 VB Voorschoten

 

Lees ook onze speciale uitgave met verhalen van betrokkenen
 

Nuttige informatie:
www.belastingdienst.nl
Belastingtelefoon: 0800 0543


Stichting MS Research bezit het CBF-keurmerk en is daarmee een officieel erkende fondsenwervende organisatie.

 

Stichting MS Research is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)