Vormen van MS

Vormen van MS

Er zijn drie vormen van MS te onderscheiden. Ook binnen een vorm kan het verloop sterk variëren van zeer aggressief tot mild:

  1. De meest voorkomende variant is relapsing-remitting MS (RRMS). Ongeveer 85% van de mensen met MS heeft deze variant. Bij deze MS-vorm wisselen opflakkeringen (exacerbaties of schubs) zich af met perioden van herstel (waarin klachten verminderen of zelfs verdwijnen).
  2. Vaak gaat de aanvalsgewijze RRMS variant op den duur over in secundair-progressieve MS (SPMS). In deze tweede fase is sprake van geleidelijke achteruitgang, zonder tussentijds herstel meer.
  3. Bij 10-15% van de mensen met MS treedt direct vanaf het begin geleidelijk een verslechtering op zonder tussentijds herstel. Er is dan sprake van primair-progressieve MS (PPMS).

Hier ziet u een schema van het klachtenverloop bij de belangrijkste vormen van MS: