20 jaar MS Centrum Amsterdam

MS Research feliciteert het VUmc MS centrum Amsterdam met het 20 jarig jubileum. Stichting MS Research was nadrukkelijk betrokken bij de oprichting in 1998. Sinds de oprichting hebben donateurs van Stichting MS Research meer dan 28 miljoen bijgedragen aan het Vumc MS centrum Amsterdam door middel van programma en project subsidies.

Ter ere van dit jubileum en natuurlijk internationale Wereld MS dag organiseert het centrum vandaag een informatief symposium voor mensen met MS. Het thema van de dag is ‘omgaan met MS’. Tijdens het plenaire programma wordt een algemeen beeld geschetst van wat revalidatie kan betekenen voor mensen met MS. Daarnaast zijn er verschillenden themasessies over specifieke MS-problemen, zoals vermoeidheid, blaas en cognitie.

Met de zogeheten programmasubsidies draagt Stichting MS Research bij aan de kwaliteit en continuïteit van het MS onderzoek in Nederland en brengt daarmee een oplossing voor MS dichter bij. Naast het VUmc MS Centrum Amsterdam ontvangen ook de centra in Rotterdam en Noord-Nederland en de Nederlandse Hersenbank voor MS programmasubsidies.

Website gemaakt door: Sturdy Digital