MS centra voor Onderzoek & Zorg

Steeds meer onderzoek naar MS

De MS centra van Amsterdam, Rotterdam en Noord Nederland zijn gespecialiseerd in de zorg voor mensen met MS én in onderzoek naar MS. Stichting MS Research geeft structurele steun aan deze drie academische top-centra. Met de zogeheten programmasubsidies draagt de Stichting bij aan de kwaliteit en continuïteit van het MS onderzoek in Nederland en brengt daarmee een oplossing voor MS dichter bij.

Steeds betere zorg bij MS

De toename van dit onderzoek moet de zorg voor mensen met MS verder verbeteren. Daartoe bestaat in deze medische centra een nauw samenwerkingsverband tussen neurologen, gespecialiseerde MS-verpleegkundigen en andere deskundigen op het gebied van de diagnose en behandeling van MS.

 

MS Centrum Amsterdam

ErasMS MS Centrum Rotterdam

MS Centrum Noord Nederland

 

Hersenbank voor MS

Een unieke collectie voor MS onderzoek

Stichting MS Research geeft ook structurele steun aan de Nederlandse Hersenbank voor MS. Het instituut heeft een unieke collectie van nauwkeurig gedocumenteerd hersenweefsel. Onderzoekers over de hele wereld kunnen materiaal aanvragen. De Hersenbank is daardoor zeer waardevol voor MS onderzoek nationaal en internationaal.   

 

Nederlandse Hersenbank voor MS