Bewegingen in het MS-veld

Mogelijk heeft u recente berichtgeving gelezen over het samengaan het Nationaal MS Fonds en MS Anders onder de naam Nationaal MS Fonds. Het kan zijn dat dit vragen oproept over ‘wie is wie en wie doet wat’ binnen het MS-veld. En als donateur van Stichting MS Research vraagt u zich misschien af waar wij specifiek voor staan binnen het MS-veld…

Stichting MS Research is al 40 jaar dè organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken van en oplossingen voor MS financiert en stimuleert. In die jaren is ruim 68 miljoen euro geïnvesteerd in 376 programma’s en projecten. Dat heeft geleid tot belangrijke doorbraken binnen het onderzoek. Momenteel lopen 53 onderzoeken met een investering in 2019 van 4,2 miljoen euro aan nieuwe subsidies. Onze Stichting geeft op deze manier structurele financiële steun aan academische MS-centra en de Hersenbank voor MS. Daarmee legt Stichting MS Research een basis voor de continuïteit van wetenschappelijk onderzoek, gedurende naar verwachting de decennia die nog nodig zijn om oplossingen te vinden voor alle mensen met MS. In 2019 werd 71,5% van ons jaarbudget besteed aan onderzoek.

Daarnaast geeft de Stichting objectieve informatie over (leven met) MS en bevordert zij goede zorg voor mensen met MS. Dit omvatte respectievelijk 15 % en 2,5% van ons jaarbudget.

Het Nationaal MS Fonds zet zich – nu samen met MS Anders – in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS door voorlichting en praktische hulp te bieden aan mensen met MS en hun gezinsleden. Het MS Fonds financiert daarbij ook onderzoek om de kwaliteit van leven van mensen met MS nú te verbeteren en onderzoek naar genetische factoren bij MS. De activiteiten van Stichting MS Research en het Nationaal MS Fonds zijn daarmee complementair aan elkaar.

In veel gevallen kun je samen meer bereiken dan alleen. Dit geldt ook voor het MS-onderzoek. Daarom stimuleren wij verbinding om nationaal en internationaal samen te werken en kennis te delen. Zo financiert MS Research samen met het Nationaal MS Fonds een onderzoek naar stamceltherapie (aHSCT) als behandeloptie voor mensen met RRMS en samen met de Hersenstichting een onderzoek naar het op maat doseren van een MS-medicijn.

Daar waar dit meerwaarde heeft zoeken wij ook samenwerking met andere gezondheidsfondsen. Zoals binnen het ziekte-overstijgende onderzoeksprogramma afweer uit balans.

Voor alle onderzoeken die wij financieren, alleen of samen met anderen, gelden voor onze Stichting dezelfde kwaliteitseisen. Subsidie aanvragen worden vooraf getoetst door een onafhankelijke wetenschappelijke raad en ook na de start monitoren zij met ons de jaarlijkse de voortgang en resultaten van een project. Zo zorgen wij ervoor dat de giften die wij ontvangen optimaal en goed worden besteed. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Kirstin Heutinck via onderzoek@msresearch.nl of 071 – 5 600 508.

Website gemaakt door: Sturdy Digital