Onderzoek

Stichting MS Research en wetenschappelijk onderzoek

Het is éen van de voornaamste doelen van Stichting MS Research, het bevorderen van onderzoek naar de ziekte MS. Al sinds haar oprichting in 1980 heeft de Stichting meer dan 375 onderzoeksprojecten in Nederland gefinancierd. Steeds meer onderzoekers bestuderen MS en het Nederlandse onderzoek geniet ook internationaal hoog aanzien. Er is een nauwe samenwerking met buitenlandse onderzoeksgroepen.

Focus: ontstaan en ontwikkeling van multiple sclerose

Het wetenschappelijk onderzoek naar MS richt zich in eerste instantie op de processen die een rol spelen bij het ontstaan en de ontwikkeling van de ziekte MS. Belangrijk hierbij is onder meer onderzoek naar het immuunsysteem en naar de rol van beschadigingen van myeline en van de zenuwen bij het ontstaan van MS.

De basis voor een MS-medicijn en diagnose en voorspelling

Meer kennis van het ontstaan en de ontwikkeling van MS betekent ook meer weten over de eigenschappen waaraan een geneesmiddel moet voldoen om de ziekte te kunnen stoppen.

Hoewel er wel medicijnen zijn die het aantal aanvallen kunnen verminderen, is MS nu nog niet te genezen. Op zoek naar mogelijke medicijnen en behandelwijzen vindt hoogstaand wetenschappelijk onderzoek naar de ziekte MS plaats.

Meer begrip over het ontstaan en de ontwikkeling van MS is daarnaast ook belangrijk voor het verbeteren van de diagnose én om het verloop van deze ziekte beter te kunnen voorspellen.

Overzicht nu gesteunde projecten

Een overzicht van de projecten die op dit moment door Stichting MS Research worden ondersteund, kunt u vinden in het Wetenschapskatern van de Stichting.

Overzicht van ontwikkelingen in onderzoek naar MS