MS Centrum Noord Nederland ontvangt subsidies voor twee meerjarige onderzoeken

Afgelopen week reikte Stichting MS Research onderzoekssubsidies uit ten behoeve van twee grote, meerjarige projecten aan het MS Centrum Noord Nederland. De eerste subsidie gaat naar de interacties tussen verschillende hersencellen in MS-laesies; de tweede subsidie gaat naar onderzoek over myeline herstel met behulp van een specifiek eiwit.

 

Onderzoekers van MS Centrum Noord Nederland worden online verrast met subsidieuitreiking.

MS Centrum Noord Nederland start een groot onderzoek naar hoe de normale functies van hersencellen verstoord raken bij MS en welke rol dat speelt in de vorming of herstel van MS-laesies. “Waarom ontstaan nieuwe laesies, en waar precies? En in welke laesies herstelt myeline zich wel, of juist niet? Met behulp van deze subsidie kunnen we naar antwoorden zoeken op deze vragen”, aldus prof.dr. Bart Eggen. Met innovatieve technieken brengen de onderzoekers individuele cellen in MS-laesies in kaart. Zo bestuderen ze welke veranderingen optreden in afzonderlijke cellen bij het ontstaan en herstel van laesies. Met dit onderzoek wordt het bovendien ook mogelijk om, dankzij een nieuwe aanpak, de informatie van individuele cellen én hun exacte positie in het weefsel te bepalen. Onderzoeker dr. Susanne Kooistra: “Zo ontstaat meer inzicht in de betrokkenheid van verschillende hersencellen  en de onderlinge interacties tussen deze cellen bij het ontstaan en de progressie van MS-laesies.” Het uiteindelijke doel is nieuwe aanknopingspunten vinden voor de ontwikkeling van therapieën die effectief zijn bij (progressieve) MS. Lees meer over dit onderzoek.

Myeline herstel met behulp van een eiwit

MS Centrum Noord Nederland ontvangt nog een tweede subsidie van Stichting MS Research. Deze gaat naar een onderzoek rondom myeline herstel met behulp van een specifiek eiwit, dat voorkomt dat schadelijke fibronectine klonten zich ophopen. In eerder onderzoek is vastgesteld dat, door een ontstekingsreactie, natuurlijke vezels van het eiwit fibronectine zich ‘verkeerd’ opvouwen tot klonten. De fibronectine klonten hebben een negatief effect op het volgroeien van cellen die verantwoordelijk zijn voor de productie van myeline. De inzet van dit speciale eiwit is mogelijk een nieuwe benadering om zenuwcellen te behouden en de prikkelgeleiding te herstellen. Daarmee kan MS progressie beperkt worden, en mogelijk zelfs gestopt. “Deze subsidie is een geweldige opsteker voor MS Centrum Noord Nederland en onze zoektocht naar middelen voor het herstel van myeline bij mensen met MS”, aldus onderzoeksleider dr. Wia Baron. Lees meer over dit onderzoek.

 

Website gemaakt door: Sturdy Digital