< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 20-1105
Subsidievorm: Meerjarig project
Doel: Behandeling
Onderzoekers:
Dr. Wia Baron
Instituut: MS Centrum Noord Nederland
Budget: € 287.482 voor 2 jaar, 2022-2024
Status: Toegekend

Hindernis myelineherstel verwijderen

Belang: Myeline is een isolerend laagje rondom zenuwdraden dat ervoor zorgt dat zenuwprikkels soepel en snel worden doorgeven. Bij mensen met MS wordt myeline door nog onbekende oorzaak afgebroken en niet altijd herstelt. Het uitblijven van myelineherstel leidt tot verlies van zenuwcellen en daardoor ziekteprogressie. We hebben eerder vastgesteld, dat door een ontstekingsreactie in de aangetaste gebieden natuurlijke vezels van het eiwit fibronectine zich ‘verkeerd’ opvouwen tot klonten. De fibronectine klonten hebben een negatief effect op het volgroeien van voorlopercellen tot cellen die verantwoordelijk zijn voor de productie van myeline, de oligodendrocyten. Daarom gaan we in dit project onderzoeken of we deze hindernis voor het herstel van myeline kunnen laten verdwijnen. Onze voorlopige bevindingen laten zien het chaperonne-eiwit HSP90β betrokken is bij het ontvouwen van fibronectine en vormen van gunstige vezels en het voorkomen van fibronectine klontering.

Wia werkt aan een betere behandeling van MS

Helpt u mee?

Eiwit uitschakelen en veranderen

Methode: Wij vermoeden dat er door afbraak van myeline en de ontstekingsreactie bij MS specifieke aanpassingen ontstaan in het chaperonne-eiwit, waardoor de functie van dit eiwit verloren gaat. Wij willen daarom de MS specifieke aanpassingen en de rol van het chaperonne-eiwit in de vouwing van fibronectine in kaart brengen. Dit doen we door te bestuderen wat er gebeurt als we 1) het chaperonne-eiwit uitschakelen en 2) veranderingen aanbrengen in het chaperonne-eiwit. Wij kunnen in het laboratorium kleine veranderingen aanbrengen in het eiwit en vervolgens de functie van het aangepaste chaperonne-eiwit bestuderen. Voor ons onderzoek maken we gebruik van celkweekmodellen waarin we het ontstaan van fibronectine klonten nabootsen. Ook maken we gebruik van cellen en hersenmateriaal van overleden hersendonoren met MS. Tot slot gaan we in gekweekte hersenweefselplakjes waarin we het verlies van myeline en het vormen fibronectine klonten nabootsen, definitief vaststellen of het manipuleren van dit chaperonne-eiwit inderdaad de ophoping van fibronectine klonten voorkomt, en myeline herstelt.

Myelineherstel bevorderen

Verwacht resultaat: We verwachten vast te stellen dat het chaperonne-eiwit dat nodig is voor het voorkomen en verwijderen van fibronectine klonten bij mensen met MS, niet op de juiste plaats aanwezig is of niet de juiste kenmerken heeft. Het manipuleren of aanbieden van het chaperonne-eiwit met de juiste kenmerken zou dan een middel zijn om het herstel van myeline mogelijk te maken.

Ziekteprogressie beperken

Impact: Het inzetten van het chaperonne-eiwit HSP90β om de ophoping van schadelijke fibronectine klonten te voorkomen, en zodoende myeline te herstellen, is een mogelijke nieuwe benadering om zenuwcellen te behouden, de prikkelgeleiding te herstellen, en daarmee de progressie te beperken en mogelijk zelfs te stoppen. 
Projectnummer: 20-1105