MS is niet erfelijk, maar erfelijkheid speelt wel een rol

“In de afgelopen jaren is dankzij wetenschappelijk onderzoek al veel duidelijk geworden over de erfelijkheid van MS. We weten inmiddels dat MS niet erfelijk is, maar onze genen wel een rol spelen of iemand MS krijgt of niet.”

Dr. Iris Jonkers

Door wetenschappelijk onderzoek weten we dat MS niet één maar meerdere oorzaken heeft. Erfelijke factoren dragen bij aan het ontstaan van de ziekte, maar zijn niet de enige oorzaak. De kans dat familieleden van mensen met MS, zoals een kind of broer en zus, ook MS krijgen is gelukkig heel klein: tussen de 1 en 3%. Er zijn minstens 233 genetische variaties waarvan we weten dat ze met MS verband houden. Hoe meer van deze varianten een persoon heeft, hoe groter de kans is dat hij/zij MS ontwikkelt. Naast erfelijke factoren bepalen omgevingsfactoren wie uiteindelijk MS krijgt. Erfelijke aanleg speelt dus wel degelijk een rol en daarom is onderzoek naar erfelijkheid en MS hard nodig. MS heeft een grote impact en raakt niet alleen de persoon met MS, maar ook zijn of haar familie.  Lees hier het persoonlijke verhaal van Sanne en haar gezin. 

Erfelijke aanleg in MS verklaard

Dankzij onderzoek zijn er dus 233 genetische variaties gevonden die verband houden met MS. Dit is aanzienlijk, maar eigenlijk weet men nog niet hoe deze variaties bijdragen aan het ontstaan van MS. Als we dit weten, wordt meteen meer bekend over de oorzaak van MS. Dr. Iris Jonkers, verbonden aan het MS Centrum Noord Nederland, onderzoekt de erfelijke aanleg in MS. Zij bestudeert hoe verschillende genetische variaties het ziekteproces beïnvloeden. Een hele klus die belangrijke inzichten gaat opleveren.

Iris zoekt naar de erfelijke aanleg in MS.

Helpt u mee?

Haar onderzoek helpt ons niet alleen beter begrijpen waardoor MS ontstaat. Maar ook waarom sommige mensen met een erfelijke aanleg wel MS krijgen, en anderen niet. Ook zal het kunnen leiden naar een betere behandeling voor MS. Want, als je MS snapt kun je ook gerichter oplossingen zoeken. En als je begrijpt wat de erfelijke aanleg in één bepaalde patiënt echt doet, kun je daar ook de behandeling op aanpassen door met precisie te voorspellen welke (nieuwe) behandeling voor een individuele patiënt het beste is.

Website gemaakt door: New Fountain