< Terug naar onderzoeken

Belang

De kans om MS te krijgen wordt deels bepaald door de genetische aanleg van een persoon (erfelijkheid). Inmiddels zijn er 233 genetische variaties waarvan we weten dat ze verband houden met MS. Dit is aanzienlijk, maar eigenlijk weten we niet hoe deze genetische aanleg een rol speelt bij het ontstaan van MS. Als we dit wel weten leren we meteen meer over de oorzaak van MS. Daarom is ons doel om de precieze rol van de erfelijke aanleg in MS te verklaren.

Iris zoekt naar de oorzaken van MS.

Helpt u mee?

Methode

We zullen dit doen op een manier die recent is ontwikkeld en nog nooit is gebruikt in MS. Ten eerste zullen we de echt belangrijke erfelijkheidsbouwstenen voor MS bepalen in verschillende soorten cellen die een rol spelen in het ziekteproces, zoals immuuncellen, zenuw- en hersencellen. Ten tweede zullen we de functies die door deze bouwstenen worden beïnvloed onderzoeken in de grootste hoeveelheid beschikbare monsters ooit van het immuunsysteem (31,684 bloedafnames) en van de hersenen (8,635 weefsels). De enorme hoeveelheid metingen is heel belangrijk om met grote zekerheid de effecten van de bouwstenen te kunnen bepalen op alle genen en ziekteprocessen die ertoe doen in MS. Beide aspecten zijn vernieuwend: Nog nooit werden de belangrijke bouwstenen voor MS met zoveel precisie bepaald en zijn de gevolgen van de bouwstenen op deze schaal in kaart gebracht.

Verwacht resultaat

Niet alleen helpt dit onderzoek ons beter te begrijpen waardoor MS ontstaat, maar ook waarom sommige mensen met genetische aanleg wel MS krijgen, en anderen niet. Tevens zal het aangrijppunten identificeren die kunnen leiden naar een betere behandeling voor MS.

Impact

Want, als je MS snapt kun je ook gerichter oplossingen zoeken. En als je begrijpt wat de erfelijke aanleg in één bepaalde patiënt echt doet, kun je daar ook de behandeling op aanpassen door met precisie te voorspellen welke (nieuwe) behandeling voor een individuele patiënt het beste is.

Dit onderzoek wordt mede-mogelijk gemaakt door Vreugdenhil Young Plants

Soort onderzoek
Budget € 285.000 voor 3 jaar, toegekend in 2020
Subsidievorm Meerjarig project
Onderzoekers
Dr. I. Jonkers MS Centrum Noord Nederland
Dr. Karim Kreft ErasMS Centrum Rotterdam
Dr. Jan Meilof MS Centrum Noord Nederland