Op weg naar reparatie van zenuwschade

Waardoor raken bij MS zenuwcellen beschadigd en sterven zij af? MS-wetenschapper Maarten Witte gaat op zoek naar een antwoord op deze belangrijke vraag. Wij steunen Maarten en zijn onderzoek met een MS-Fellowship van € 475.000. Met deze subsidie kan hij de komende jaren binnen het MS Centrum Amsterdam zijn eigen onderzoekslijn uitbouwen. Het werk van onze nieuwste MS-Fellow geeft inzicht in het ontstaan van zenuwschade bij progressieve MS.

 

“Mijn onderzoek richt zich op het vinden en aanpakken van de cellen, stoffen en mechanismen die de afbraak van zenuwen veroorzaken”, aldus Maarten Witte. “Dit onderzoek zal een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een broodnodig medicijn voor mensen met progressieve MS. Ik hoop de fysieke en cognitieve achteruitgang bij deze mensen te vertragen of zelfs te stoppen.”

Schadelijke mechanismen

In zijn onderzoek bestudeert Maarten het hersenweefsel, hersenvliezen en hersenvloeistof van mensen met progressieve MS. Hij doet experimenten op hersenplakjes die in het laboratorium worden gekweekt. Ook gebruikt hij een uniek ziektemodel voor progressieve MS. Met deze brede aanpak wil Maarten de ontstekingscellen, schadelijke stoffen en andere schadelijke mechanismen vinden die betrokken zijn bij het ontstaan van schade en verlies van zenuwen. Maarten verwacht dat dit onderzoek leidt tot een beter begrip van de processen die progressieve MS veroorzaken. Daarna kan er gekeken worden naar hoe we kunnen ingrijpen op deze processen, zodat we de achteruitgang bij MS kunnen stoppen.

MS-Fellowship

Het MS-Fellowship van Stichting MS Research is een subsidie voor excellente MS-onderzoekers in Nederland en is bedoeld om toptalent in en uit Nederland te behouden voor MS-onderzoek. De subsidie van € 475.000,- voor vier jaar biedt een MS-Fellow de middelen om een eigen onderzoeksgroep op te richten. Maarten Witte is de negende onderzoeker die deze bijzondere persoonlijke beurs van Stichting MS Research ontvangt.

Het onderzoek van Maarten wordt mede gefinancierd uit de opbrengsten van The May50K 2021. Meer informatie over het onderzoek van Maarten leest u hier.

 

 

Website gemaakt door: Sturdy Digital