< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 20-1106
Subsidievorm: MS-fellowship
Doel: Oorzaken
Onderzoekers:
Dr. Maarten Witte
Instituut: MS Centrum Amsterdam
Budget: € 475.000 voor vier jaar, 2022-2026
Status: Toegekend

Ziekteproces van progressieve MS ontrafelen

Belang: In tegenstelling tot relapsing-remitting MS zijn er nauwelijks succesvolle behandelingen beschikbaar voor mensen met secundair en primair progressieve MS. Het vinden van een dergelijke behandeling wordt dan ook gezien als één van de belangrijkste uitdagingen in het huidige MS onderzoek. Mensen met progressieve MS gaan in de loop van de tijd fysiek steeds verder achteruit en kunnen problemen krijgen met hun denkvermogen (cognitie). Beide kenmerken van progressieve MS hebben grote impact op hun kwaliteit van leven en  deelname aan de maatschappij.

De directe oorzaken van deze fysieke en cognitieve achteruitgang zijn beschadiging en verlies van zenuwcellen (neurodegeneratie), maar de onderliggende mechanismen zijn helaas niet duidelijk. Maartens recente onderzoeksresultaten laten zien dat chronische ontsteking van de hersenvliezen een belangrijke oorzaak is van neurodegeneratie. Bovendien lijkt het er sterk op dat ontstekingscellen in de hersenvliezen schadelijke stoffen produceren die in de hersenvloeistof terechtkomen om vervolgens direct en indirect schade te berokkenen aan de zenuwcellen in de onderliggende hersenen. De experimenten in dit onderzoek zijn er dan ook op gericht om de exacte onderliggende biologische mechanismen van dit schadelijke proces te ontrafelen, om zo nieuwe therapieën voor progressieve MS te ontwikkelen.

Maarten zoekt naar de oorzaken van MS

Helpt u mee?

Nieuw ziektemodel

Methode: In zijn onderzoek combineert Maarten het bestuderen van hersenweefsel, hersenvliezen en hersenvloeistof van mensen met progressieve MS met experimenten op hersenplakjes die in het laboratorium in kweek gehouden worden. Ook gebruikt hij een uniek ziektemodel voor progressieve MS.

Begrijpen van ziekteprocessen

Verwacht resultaat: De studies in humaan weefsel en de hersenplakjes zijn erop gericht om de betrokken ontstekingscellen, schadelijke stoffen en andere schadelijke mechanismen te identificeren.

Maarten verwacht dat dit onderzoek leidt tot een beter begrip van de neurodegeneratieve processen die progressieve MS veroorzaken. Daarna kan er gekeken worden naar het therapeutisch ingrijpen op deze processen, zodat neurodegeneratie verminderd wordt.

Aanknopingspunt nieuw medicijn progressieve MS

Impact: Kortom, dit onderzoek zal een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een broodnodig medicijn voor mensen met progressieve MS, in de hoop de fysieke en cognitieve achteruitgang in deze mensen te vertragen of zelfs te stoppen.

MS-fellowship

Het MS-fellowship is een subsidie voor excellente MS-onderzoekers in Nederland en bedoeld om toptalent in en uit Nederland te behouden voor MS-onderzoek. De subsidie van € 475.000,- voor vier jaar biedt een MS-fellow de middelen om een eigen onderzoeksgroep op te richten. Alleen de allerbesten binnen hun onderzoeksgebied komen in aanmerking. Ruim twintig jaar geleden honoreerde Stichting MS Research de eerste twee MS-fellowships. Maarten Witte is de negende persoon die deze bijzondere persoonlijke beurs ontvangt.
Projectnummer: 20-1106