Programma Translationeel Onderzoek.

81 projectideeën

Op 19 april liep de deadline af voor het indienen van projectideeën voor het Programma Translationeel Onderzoek (PTO). Dit subsidieprogramma is een samenwerking tussen ZonMw, de Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en Health~Holland. Er zijn in totaal 81 projectideeën ingediend.

Deze projectideeën zijn verdeeld over de aandachtsgebieden van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen: Hartstichting, Hersenstichting, Maag Lever Darm Stichting, Reumafonds, Epilepsiefonds, Diabetes Fonds, Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting, Nederlandse Brandwonden Stichting en Stichting MS Research.

Doel van het Programma Translationeel Onderzoek:

Het subsidieprogramma richt zich op de vertaling van onderzoekresultaten (producten, behandelingen en procedures) naar een toepassing bij mensen. Zo kan een in een onderzoeksproject worden gekeken naar de werkzaamheid of veiligheid van deze producten bij mensen met een bepaalde ziekte. Zowel medisch-, preventie- als zorgonderzoek maken deel uit van het programma. 

Efficiënter inzetten van middelen

Translationeel onderzoek richt zich op de overgang tussen bevindingen in het lab en een toepassing in de kliniek. De samenwerkende partijen vinden dat dit type onderzoek noodzakelijk is om veelbelovende behandelmethoden bij de patiënt te krijgen. Door het bundelen van deze krachten worden beschikbare middelen efficiënter ingezet.

Publiek-Private samenwerking

Ook samenwerking met het bedrijfsleven wordt via PTO gestimuleerd. Onderzoeksorganisaties hadden de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen in samenwerking met het bedrijfsleven. Van de 81 aanvragen is 31% (25 aanvragen) in samenwerking met het bedrijfsleven. Deze aanvragen worden, indien gehonoreerd, medegefinancierd door het uitvoerend bureau van de topsector Life Sciences & Health, Health~Holland.

Strenge selectie

De ingediende projectaanvragen worden op dit moment beoordeeld door zowel een panel van ervaringsdeskundigen als door de programmacommissie die bestaat uit wetenschappelijke experts. Alleen als een projectidee positief wordt beoordeeld door beiden, mag het voorstel worden uitgewerkt tot een volledige aanvraag. De uitgewerkte projectvoorstellen zullen nogmaals worden beoordeeld en alleen de besten zullen uiteindelijk een subsidie ontvangen.

Meer informatie over:

Website gemaakt door: Sturdy Digital