Twee pilots van MS Centrum Amsterdam beloond met financiering

Twee veelbelovende pilotonderzoeken van MS Centrum Amsterdam worden beloond met financiële ondersteuning van Stichting MS Research. Subsidies gaan naar een onderzoek rondom vetachtige stoffen die een boost kunnen geven aan weefselherstel en een onderzoeksproject naar een model voor een persoonlijke dosering van Ocrelizumab, wat tot een betekenisvolle verbetering kan leiden voor de behandeling van MS.

Het overgrote deel van de therapeutische interventies die gebruikt worden bij de behandeling van MS zijn erop gericht om de ontsteking te onderdrukken of te voorkomen. Ondanks de goede werking van deze behandelmethodes is er echter vrijwel altijd sprake van ziekteprogressie en is weefselherstel beperkt. Recent onderzoek heeft aangetoond dat sommige vetachtige stoffen, zogenaamde lipiden, die essentieel zijn voor het verminderen van ontstekingen, bij MS-patiënten vaak ontbreken. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat deze lipiden, naast een ontstekingsremmende werking, ook invloed hebben op het weefselherstel. Onderzoekers dr. Gijs Kooij en dr. Alwin Kamermans van MS Centrum Amsterdam gaan bestuderen of de afwezigheid van deze lipiden inderdaad negatieve gevolgen heeft voor weefselherstel en of toediening van deze lipiden schade aan het myeline kan herstellen. “Dankzij deze subsidie kunnen we gaan onderzoeken hoe we weefselherstel in de hersenen kunnen bevorderen”, vertelt Gijs Kooij. Lees meer over dit onderzoek.

Een Ocrelizumab behandeling op maat

Naast dit lipide-onderzoek is er nog een pilotproject dat op financiële steun van Stichting MS Research kan rekenen: MS Centrum Amsterdam ontvangt subsidie voor de ontwikkeling van een model waarmee voorspeld kan worden wanneer de B-cellen terugkomen na behandeling met Ocrelizumab. Daarmee kan worden voorkomen dat een deel van de patiënten vaker dan noodzakelijk een nieuw infuus krijgt, met een hoger risico op ongewenste bijwerkingen. Zo’n nieuw model leidt dan tot minder belasting voor de patiënt, minder medicatie en minder ziekenhuisopnames. “Door deze subsidie kunnen we hopelijk in de toekomst een persoonlijke Ocrelizumab-behandeling voor iedere individuele patiënt realiseren”, aldus onderzoeker Zoé van Kempen. Lees meer over dit onderzoek.

Website gemaakt door: Sturdy Digital