< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 21-1125
Subsidievorm: Eenjarig project
Doel: Oorzaken
Onderzoekers:
Dr. G. Kooij,
Dr. A. Kamermans,
Prof.dr. J. Hendriks
Instituut: MS Centrum Amsterdam, Universiteit Hasselt
Budget: € 70.000 voor 1 jaar, 2021-2022
Status: Toegekend

Vetachtige stoffen kunnen ontstekingen remmen

Belang: Het overgrote deel van de ziekte-remmende medicatie die gebruikt wordt bij de behandeling van MS is erop gericht om de ontsteking te onderdrukken of te voorkomen. Ondanks de goede werking van deze behandelmethodes is er vrijwel altijd sprake van ziekteprogressie en is weefselherstel (remyelinisatie) beperkt. Sommige vetachtige stoffen, zogenaamde lipiden, zijn essentieel voor het verminderen van ontstekingen. Recent hebben wij aangetoond dat deze vetachtige stoffen vrijwel afwezig zijn in bloed en hersenvloeistof van MS-patiënten. Daarnaast kunnen deze lipiden in modellen voor MS klinische symptomen verminderen. Naast een ontstekingsremmende werking zijn er aanwijzingen dat deze lipiden ook invloed hebben op het weefselherstel. In dit onderzoek bekijken we of de afwezigheid van deze lipiden negatieve gevolgen heeft voor weefselherstel en of toediening van deze lipiden schade aan het myeline kan herstellen. 

Gijs zoekt naar de oorzaken van MS

Helpt u mee?

Veelbelovend lipide bestuderen

Methode: Voor dit onderzoek maken we gebruik van een model voor MS en hersencellen in kweekbakjes om zowel de effecten van lipiden als het onderliggende mechanisme in kaart te brengen. In het model bestuderen wij het effect van het meest potente lipide (Lipoxin-A4) op de aanmaak van myeline. Gekweekte cellen en gekweekte hersenplakjes zullen gebruikt worden om het mechanisme te ontrafelen.

Effect van afwezigheid lipide

Verwacht resultaat: Wij verwachten dat ons onderzoek zal aantonen dat het ontbreken van beschermende lipiden kan bijdragen aan suboptimaal herstel na MS-ontstekingen. Als dat inderdaad zo blijkt te zijn, dan kan een volgende stap zijn om beschermende lipiden toe te dienen en zo het herstel van schade te bevorderen. 

Nieuw aangrijpingspunt voor MS-behandeling

Impact: Het begrijpen van de cellulaire en moleculaire mechanismes die ten grondslag liggen aan myeline aanmaak en weefselherstel is cruciaal voor de toekomstige behandeling van MS. Dit onderzoek kan leiden tot nieuwe aangrijpingspunten voor therapieën waar niet alleen mensen met relapsing-remitting MS baat bij zullen hebben, maar ook personen met progressieve MS.
Projectnummer: 21-1125