< Terug naar onderzoeken

Belang

Het overgrote deel van de therapeutische interventies die gebruikt worden bij de behandeling van MS zijn erop gericht om de ontsteking te onderdrukken of te voorkomen. Ondanks de goede werking van deze behandel methodes is er vrijwel altijd sprake van ziekte progressie en is weefsel herstel (remyelinisatie) beperkt. Sommige vetachtige stoffen, zogenaamde lipiden, zijn essentieel voor het verminderen van ontstekingen. Recent hebben wij aangetoond dat deze vetachtige stoffen vrijwel afwezig zijn in bloed en hersenvloeistof van MS-patiënten. Daarnaast kunnen deze lipiden  in modellen voor MS klinische verschijnselen verminderen. Naast een ontstekingsremmende werking zijn er aanwijzingen dat deze lipiden ook invloed hebben op het weefselherstel. In dit onderzoek bekijken we of de afwezigheid van deze lipiden negatieve gevolgen heeft voor weefselherstel en of toediening van deze lipiden schade aan het myeline kan herstellen. 

Gijs Kooij onderzoekt hoe weefselherstel in de hersenen bevorderd kan worden.

Helpt u mee?

Methode

Voor dit onderzoek maken we gebruik van een model voor MS en hersencellen in kweekbakjes om zowel de effecten van lipiden als het onderliggende mechanisme in kaart te brengen. In het model bestuderen wij het effect van het meest potente lipide (Lipoxin-A4) op de aanmaak van myeline. Gekweekte cellen en gekweekte hersenplakjes zullen gebruikt worden om het mechanisme te ontrafelen.

Verwacht resultaat 

Wij verwachten dat ons onderzoek zal aantonen dat het ontbreken van beschermende lipiden kan bijdragen aan suboptimaal herstel na MS-ontstekingen. 

Impact

Het begrijpen van de cellulaire en moleculaire mechanismes die ten grondslag liggen aan myeline aanmaak en weefselherstel is cruciaal voor de toekomstige behandeling van MS. Dit onderzoek kan leiden tot nieuwe aangrijpingspunten voor therapieën waar niet alleen mensen met relapsing remitting MS baat bij zullen hebben, maar ook personen met progressieve MS.

Soort onderzoek
Budget € 70.000, toegekend in 2021
Subsidievorm Eénjarig project
Onderzoekers
Dr. G. Kooij, MS Centrum Amsterdam
Dr. A. Kamermans, MS Centrum Amsterdam
Prof.dr. J. Hendriks, UHasselt