< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 19-1052
Subsidievorm: (Inter)nationale samenwerking
Doel: Diagnose en verloop
Onderzoekers:
Dr.ir. H. Vrenken MS Centrum Amsterdam
Instituut: MS Centrum Amsterdam
Budget: € 150.000,- voor 4 jaar, 2020-2024

Krimpen van de hersenen meten

Belang: Bij multiple sclerose (MS) krimpen de hersenen door beschadigingen die door de ziekte optreden. Een aantal moderne geneesmiddelen remt deze krimp af. De behandeling van patiënten kan verbeterd worden als informatie over de hersenkrimp door de neuroloog kan worden meegewogen. Als ondanks de behandeling de hersenkrimp doorzet, kan een verandering van behandeling overwogen worden. Op dit moment wordt zulke informatie helaas niet gebruikt.

Een belangrijke rol hierbij spelen de verschillen tussen MRI-scanners. Met MRI is het hersenvolume te meten, maar de uitkomst van deze meting hangt af van de scanner en de meetinstellingen waarmee de afbeeldingen gemaakt zijn. In dit project ontwikkelen en testen we een nieuwe methode om dit probleem op te lossen.

Hugo werkt aan het beter voorspellen van het ziekteverloop

Helpt u mee?

Meerdere MRI-scanners gebruiken

Methode: Om metingen tussen verschillende scanners en instellingen gelijk te trekken ontwikkelen we speciale standaard-objecten. Vervolgens meten we in dit project hoe goed we er met deze zogenaamde ‘fantomen’ in slagen de metingen gelijk te trekken. We doen dit door patiënten op meerdere scanners te scannen en de volumemetingen te standaardiseren met onze nieuwe methode.

Betrouwbaarder hersenenvolume meten

Verwacht resultaat: In dit project testen wij een nieuwe methode waarmee het mogelijk is om het hersenvolume van mensen met MS betrouwbaar te bepalen onafhankelijk van de gebruikte MRI-scanner en meetinstellingen.

Meewegen van hersenvolume bij behandeling

Impact: Als deze methode werkt, betekent dit dat metingen van hersenvolumes in de toekomst meegewogen kunnen worden door de neuroloog en radioloog bij het onderzoek van een MS-patiënt, en in beslissingen over eventuele veranderingen van de behandeling.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door cofinanciering van ZonMw binnen het Programma Translationeel Onderzoek 2 – Bench to bedside: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/translationeel-onderzoek/programmas/programma-detail/programma-translationeel-onderzoek-2/
Projectnummer: 19-1052