< Terug naar onderzoeken

Belang

De grootste sta-in-de-weg voor een therapie voor MS, is onvoldoende begrip van de precieze factoren die leiden tot ontstekingshaarden in de hersenen. Het nauwkeurig voorspellen van het beloop van MS na een eerste aanval is op dit moment nog onmogelijk. Hiernaast is de keuze voor een te starten therapie en met name ook het stoppen hiervan meestal proefondervindelijk. Het meten van stoffen of cellen in het bloed (biomarkers) die hier iets over zeggen, zou zeer behulpzaam zijn. Wij denken dat MS het resultaat is van te actieve afweercellen (B en T cellen) als gevolg van interactie tussen genetische en virale risicofactoren.

Steun dit onderzoek

Help dr. Joost Smolders, hoofd van het ErasMS Centrum, en zijn team hun doelen te bereiken.

Methode

Elk persoon met MS is verschillend en daarbij verandert het beloop van MS binnen een individu ook nog eens over de jaren heen. Wij bestuderen B en T cellen op verschillende momenten tijdens de ziekte om dit beter te begrijpen. We kijken zowel naar afweercellen zelf, als naar stoffen in het bloed die iets over hun gedrag zeggen. In het onderzoek bestuderen wij de volgende groepen:

  • mensen met MS na de eerste klachten van hun ziekte
  • mensen met progressieve MS
  • mensen zonder en met ziekteactiviteit na het starten van behandeling
  • mensen waarbij we de behandeling van MS vanwege afwezigheid van ziekte stoppen.

Verwacht resultaat

We verwachten dat mensen met en zonder ziekteactiviteit van elkaar onderscheiden kunnen worden door het bepalen van hoeveelheden of eigenschappen van specifieke T en B cellen in het bloed. We onderzoeken in het laboratorium het gedrag van deze cellen, en proberen hun samenspel beter te begrijpen.

Impact

Met onze resultaten willen we mensen gerichter naar een doeltreffende behandeling van hun MS loodsen, en ook gerichter de ziekte kunnen stoppen. Hoe duidelijker we het ziekteproces van MS begrijpen, hoe gerichter we dit kunnen proberen te sturen en hoe gerichter we kunnen zoeken naar de oorzaak van MS.

Soort onderzoek
Budget € 530.000 voor 4 jaar, 2020 – 2024
Subsidievorm Programmasubsidie
Onderzoekers
Dr. J.J.F.M. Smolders Erasmus MC Rotterdam
Dr. M.M. van Luijn Erasmus MC Rotterdam