< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 22-1176
Subsidievorm: Meerjarig project
Doel: Diagnose en verloop
Onderzoekers:
Prof.dr. J. Killestein
Dr. E. Strijbis
Dr. O. Gerlach
Dr. J. Mostert
Instituut: MS Centrum Amsterdam, Zuyderland Medical Center, Rijnstate Arnhem
Budget: € 330.000 voor 4 jaar, 2023-2027
Status: Toegekend

Digitale biomarkers voor ziekteactiviteit en progressie

Belang: Multiple sclerose (MS) is een heterogene ziekte en de klinische symptomen van MS kunnen van dag tot dag variëren. Standaard klinische controle is onvoldoende om subtiele veranderingen waar te nemen. De beschikbaarheid van smartphones stelt zorgverleners en mensen met MS in staat om een nieuwe categorie digitale biomarkers te gebruiken om gezondheidsgerelateerde uitkomsten continu te monitoren en adequaat te voorspellen. De resultaten van het voorgaande APPS-MS-onderzoek suggereren dat digitale biomarkers een betrouwbare maat zijn voor ziekteactiviteit (schubs en ontstekingsactiviteit op MRI) bij mensen met MS. De toepasbaarheid in de dagelijkse praktijk en de bruikbaarheid in relatie tot ziekteprogressie is nog niet voldoende bewezen.

Joep, Eva, Oliver en Jop werken aan het beter voorspellen van het ziekteverloop.

Helpt u mee?

Een toegevoegde waarde in de dagelijkse praktijk?

Methode: De volgende stap in de implementatie van digitale biomarkers is het bepalen van de toegevoegde waarde in de dagelijkse praktijk en voor de beoordeling van ziekteprogressie. Met de Connect-MS studie onderzoeken we of de ziekteprogressie bij mensen met MS gevolgd en voorspeld kan worden met behulp van de Neurokeys en MS Sherpa-Apps na langdurige follow-up (5 jaar, n=100). Daarnaast zullen frequente metingen van cognitie en mobiliteit digitaal worden verzameld met de MS Sherpa-app in een nieuw cohort van mensen met MS in de eigen omgeving (n=600). Daarnaast verzamelt de Neurokeys-app passief de dynamiek van de aanslagen op het toetsenbord van de telefoon in dit nieuwe cohort om de functie van de bovenste ledematen en de cognitie te monitoren.

Sneller de behandeling aanpassen

Verwacht resultaat: We verwachten de APPS-MS-bevindingen te valideren in een groter cohort van mensen met MS in de dagelijkse praktijk en daarnaast inzicht te vergaren in de mogelijke rol bij het monitoren van de ziekteprogressie.

Impact: Het vaker en op afstand monitoren van ziekteactiviteit en progressie draagt bij aan het op tijd signaleren en aanpassen van de behandelstrategie van mensen met MS, op een individuele basis.