< Terug naar onderzoeken

Belang

In de meeste gevallen vertoont MS een grillig verloop. Daarnaast heeft de arts vaak geen zicht op de actuele status van de patiënt. Dit maakt het moeilijk om de juiste behandeling te selecteren, laat staan dat artsen in staat zijn om een mogelijke terugval te voorspellen zodat patiënten de juiste maatregelen kunnen nemen. De meeste MS-patiënten ervaren vermoeidheidsproblemen als één van de grootste symptomen van hun aandoening. Op dit moment is er echter geen goede manier om vermoeidheid te meten. Vragenlijsten worden vaak als vervelend ervaren, zijn subjectief en kosten veel tijd om in te vullen. Daarnaast is men met vragenlijsten niet in staat om veranderingen te meten gedurende de dag en van dag tot dag. Ook bestaande klinische tests kunnen niet ingezet worden om deze dagelijkse wisselingen te monitoren.

Joep werkt aan het beter voorspellen van het ziekte verloop.

Helpt u mee?

Methode

Dit onderzoek richt zich op het vinden van objectieve meetinstrumenten voor vermoeidheid en het voorspellen van het optreden van terugvallen, door gebruik te maken van de ingebouwde sensoren van smartphones. Arts-onderzoeker Ka-Hoo Lam werkt aan dit project. De camera van de smartphone wordt gebruikt om de oogbeweging te analyseren (MS sherpa). Daarnaast worden met behulp van een intelligent toetsenbord informatie over de toetsaanslagen verzameld voor verdere analyse van het typgedrag (Neurokeys).

Resultaat

Het onderzoek zal aantonen of bovengenoemde meetinstrumenten kunnen worden ingezet om vermoeidheid en ziekteactiviteit betrouwbaar en kwantitatief te meten. Ten tweede zal blijken of de data verzameld door deze meetinstrumenten ook van voorspellende waarde is. Inmiddels zijn alle deelnemers op het Amsterdam UMC, locatie VUmc geweest voor hun eerste meting en gebruiken ze de apps op hun mobiele telefoon.

Portret van Ka Hoo Lam MS Centrum Amsterdam
Drs. Ka Hoo Lam, promovendus op dit project

Impact

Er bestaat nog geen objectieve manier om bij mensen met MS de mate van vermoeidheid te meten en een nieuwe aanval te voorspellen. Een betrouwbaar meetinstrument biedt de patiënt en zijn behandelaar inzicht in de individuele status. Daarnaast genereren de instrumenten grote hoeveelheden anonieme data, die kunnen worden ingezet voor onderzoek.

Mede mogelijk gemaakt door Stichting LSH-TKI

Soort onderzoek
Budget € 50.000,- voor 2 jaar, 2017-2019
Subsidievorm Nationale samenwerking
Onderzoekers
Prof.dr. J. Killestein Amsterdam UMC
Drs. K. H. Lam Amsterdam UMC