< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 18-406 en 22-406
Subsidievorm: Onderzoeksprogramma
Doel: Oorzaken
Onderzoekers:
Prof.dr. I. Huitinga
Instituut: Nederlandse Hersenbank voor MS
Budget: € 680.000 voor 5 jaar, 2019-2024
Status: Lopend

Ontstaan van MS achterhalen met hersendonoren

Belang: De Nederlandse Hersenbank voor MS (NHB-MS) is een samenwerking tussen de Nederlandse Hersenbank en het MS-onderzoek binnen de Neuroimmunologie onderzoeksgroep (IMM) van het Nederlands Herseninstituut. Het doel van de NHB-MS is het beschikbaar maken van goed gekarakteriseerd en gedocumenteerd hersenweefsel van donoren met MS, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Hoe verliep de ziekte bij deze persoon? Hoe zien de laesies in de hersenen er uit? Vervolgens kunnen onderzoekers wereldwijd met dit hersenweefsel én al deze informatie onderzoek doen. Dit is van groot belang om op cel- en molecuulniveau in kaart te brengen wat gebeurt in de hersenen bij mensen met MS. Op deze manier kunnen we bijdragen aan het begrijpen van MS en het verbeteren van prognoses en behandelingen.

Steun dit onderzoek

Help prof.dr. Inge Huitinga, directeur van de NHB-MS, en haar team hun doelen te bereiken.

Hersenweefsel bestuderen

Methode: De NHB registreert mensen die hun hersenen ter beschikking willen stellen aan wetenschappelijk onderzoek bij leven. Na hun overlijden voert de NHB z.s.m. een obductie uit en stelt het hersenweefsel daarna ter beschikking aan wetenschappers over de hele wereld. De NHB heeft een apart donorprogramma voor NHB-MS, dat focust op het registreren van donoren met MS. Bij de obductie worden MS laesies op MRI geleide uitgenomen en m.b.v. expertise van de IMM-leden tot in detail gekarakteriseerd. De onderzoekers van de IMM-groep leveren de wetenschappelijke expertise om de kenmerken van het hersenweefsel en de verschillen tussen donoren in kaart te brengen. Vervolgens adviseren de IMM-leden de onderzoekers die MS weefsel aanvragen bij de NHB-MS, om er zo voor te zorgen dat elke aanvrager het weefsel ontvangt dat het meest geschikt is voor hun onderzoek. Daarnaast analyseert de IMM groep het MS weefsel, waardoor nog meer gegevens beschikbaar komen over o.a. cel schade en genetische kenmerken van donoren in relatie tot het klinische beloop.

Verschillen tussen MS-patiënten

Verwacht en behaald resultaat: Met dit werk kan meer goed gedocumenteerd hersenweefsel van donoren met MS beschikbaar gemaakt worden voor onderzoekers wereldwijd.

Unieke verzameling van MS-hersenen

Impact: de NHB-MS verzamelt het weefsel van een grote groep mensen met MS en deelt dit samen met de (geanonimiseerde) klinische en genetische gegevens met onderzoekers over de hele wereld. Een dergelijke verzameling van weefsel en kennis is wereldwijd uniek. NHB-MS maakt hiermee wetenschappelijk onderzoek naar de veranderingen in de hersenen van mensen met MS mogelijk en draagt bij aan meer kennis over het ziekteproces. Het voortzetten en toenemen van MS onderzoek met humaan hersenweefsel leidt tot meer kennis over de ziekte MS en de oorzaak hiervan. Het verzamelen van hersenweefsel van een grote groep mensen met MS, geeft bovendien inzicht in de heterogeniteit en de verschillen in het beloop van MS. Met deze kennis kunnen prognoses verbeterd worden en therapieën op maat ontwikkeld worden.
Projectnummer: 18-406g