< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 18-406g
Subsidievorm: Onderzoeksprogramma
Doel: Oorzaken
Onderzoekers:
Prof.dr. I. Huitinga Nederlandse Hersenbank
Instituut: Nederlandse Hersenbank voor MS
Budget: € 530.000 voor 4 jaar, 2019-2023

Ontstaan van MS achterhalen met hersendonoren

Belang: De Nederlandse Hersenbank voor MS (NHB-MS) is een samenwerking tussen de Nederlandse Hersenbank en het MS-onderzoek binnen de Neuroimmunologie onderzoeksgroep (IMM) van het Nederlands Herseninstituut. Het doel van NHB-MS is om hersenweefsel van hersendonoren met MS na hun overlijden goed te karakteriseren en beschikbaar te stellen voor onderzoek. Hoe verliep de ziekte bij deze persoon? Hoe zien de laesies in de hersenen er uit? Vervolgens kunnen onderzoekers wereldwijd met dit hersenweefsel én al deze informatie onderzoek doen. Dit hersenweefsel is cruciaal om de moleculaire en cellulaire veranderingen die MS veroorzaken te vinden en de verschillen tussen mensen met MS in kaart te brengen. Deze kennis draagt bij het verbeteren van de prognose en behandeling van MS.

Steun dit onderzoek

Help prof.dr. Inge Huitinga, directeur van de NHB-MS, en haar team hun doelen te bereiken.

Hersenweefsel bestuderen

Methode: NHB-MS heeft een hersendonorprogramma voor MS. Binnen dit programma worden mensen met MS én gezonde mensen geregistreerd als hersendonor. Na overlijden wordt er een obductie uitgevoerd en worden bij hersendonoren met MS-laesies uitgenomen aan de hand van MRI-beelden. Vervolgens bestuderen en documenteren onderzoekers het weefsel nauwkeurig. De weefsels van de NHB-MS zijn beschikbaar voor MS-onderzoekers wereldwijd. De onderzoekers van de IMM-groep leveren de wetenschappelijke expertise om de kenmerken van het hersenweefsel en de verschillen tussen donoren in kaart te brengen. Ook adviseren zij de NHB en de andere onderzoekers die weefsel aanvragen, bij het selecteren van het juiste MS-weefsel voor hun onderzoek. Zo krijgen alle onderzoekers het beste weefsel om hun onderzoeksvragen mee te beantwoorden en zijn er de afgelopen vijf jaar MS-weefsels naar meer dan tachtig verschillende onderzoeksprojecten gegaan. Bovendien analyseert de IMM-groep gegevens van alle hersendonoren met MS. Zo kunnen zij veranderingen in de hersenen relateren aan bijvoorbeeld het beloop van MS en aan genetische kenmerken.

Verschillen tussen MS-patiënten

Verwacht resultaat: Meer goed gekarakteriseerd hersenweefsel van mensen met MS voor wereldwijd onderzoek en meer kennis over de verschillen tussen de ene MS-patiënt en de andere.

Unieke verzameling van MS-hersenen

Impact: de NHB-MS verzamelt het weefsel van een grote groep mensen met MS en deelt dit samen met de (geanonimiseerde) klinische en genetische gegevens met onderzoekers over de hele wereld. Een dergelijke verzameling van weefsel en kennis is wereldwijd uniek. NHB-MS maakt hiermee wetenschappelijk onderzoek naar de veranderingen in de hersenen van mensen met MS mogelijk en draagt bij aan meer kennis over het ziekteproces. Ook kunnen we beter verklaren waarom de ziekte bij mensen verschillend verloopt. Met deze kennis kunnen we het ziekteverloop beter voorspellen en therapieën op maat te ontwikkelen.
Projectnummer: 18-406g