< Terug naar onderzoeken

Belang

Bij MS wordt de onomkeerbare progressie van de ziekte veroorzaakt door blijvende beschadigingen aan zenuwcellen. Om het mechanisme achter het ontstaan van deze beschadigingen te begrijpen en medicatie te ontwikkelen die gericht is op de progressieve fase van MS, is het noodzakelijk om het proces goed te kunnen meten. Hier onderzoeken wij het innovatieve concept dat de schade aan zenuwcellen in het oog gebruikt kan worden als een maat voor schade aan de zenuwcellen in de rest van het brein.

Jenny werkt aan een betere behandeling van MS.

Helpt u mee?

Methode

De unieke structuur van de zenuwcellen in het netvlies kan worden bekeken door middel van een oogscan, de zogenaamde OCT-scan. Wij willen met deze OCT-scan de mate van schade aan deze zenuwcellen gaan meten bij deelnemers van het ‘Amsterdam MS cohort’. De veranderingen in het netvlies bij deze groep mensen met MS worden vergeleken met de mate van progressie van de ziekte en met beschadigingen in de hersenen gemeten met MRI. Om de klinische achteruitgang volledig in kaart te brengen bekijken we ook specifieke symptomen zoals oogklachten of cognitieve klachten (geheugen- en concentratieproblemen). Tevens zullen we veranderingen in het netvlies meten bij gezonde mensen zonder MS, om te kunnen corrigeren voor ‘normale’ beschadigingen van het netvlies. Daarnaast zullen we de ogen van overleden MS-patiënten gaan bekijken onder de microscoop. Op deze manier kunnen we bekijken in welke specifieke lagen van het netvlies de meeste verandering en/of beschadiging aanwezig is.

Verwacht resultaat en impact

We verwachten dat we met OCT heel precies schade aan zenuwcellen bij mensen met MS kunnen meten. Mensen met MS zullen hier belang bij hebben omdat dit bijdraagt aan de zoektocht naar nieuwe medicijnen die gericht zijn op progressieve fase van de ziekte. Daarnaast verwachten we dat OCT een belangrijke rol zal gaan spelen in het voorspellen van het ziekteverloop.

Soort onderzoek
Budget € 270.040,- voor 3 jaar, 2020-2023
Subsidievorm Meerjarig project
Onderzoekers
Prof.dr. B.M.J. Uitdehaag MS Centrum Amsterdam
drs. Jenny Nij Bijvank MS Centrum Amsterdam