< Terug naar onderzoeken

Belang

Eén van de belangrijkste uitdagingen in het huidige MS-onderzoek is het vinden van een behandeling voor progressieve MS. De oorzaak van deze progressie is schade aan en verlies van zenuwcellen (neurodegeneratie). Uit eerder onderzoek weten we dat het immuunsysteem de myelineschede rondom de uitlopers van neuronen aanvalt, wat leidt tot neurodegeneratie. In MS zien we een verstoring van de immuun balans. Wij hebben recent gevonden dat een bepaalde structuur in de hersenen, genaamd de plexus choreoïdus, is aangedaan tijdens MS. Wij vermoeden daardoor dat dit deel van de hersenen een belangrijke ingang vormt voor afweercellen. In dit project willen we de immunologische veranderingen in deze hersenstructuur beter in kaart brengen. Met deze kennis kunnen we beter begrijpen hoe ziekteprogressie op meerdere plekken in het brein ontstaat.

Elga werkt aan een betere behandeling van MS.

Helpt u mee?

Methode

We maken gebruik van een nieuwe techniek genaamd CyTOF. Hiermee kunnen we de aanwezigheid en activiteit van alle verschillende soorten afweercellen in de plexus choreoïdus in kaart te brengen. Daarbij vergelijken we het weefsel van hersendonoren met progressieve MS met hersenweefsel van donoren zonder MS. De afweercellen die aanwezig zijn in de plexus choreoïdus worden vergeleken met afweercellen in nabij gelegen hersengebieden.

Verwacht resultaat

Door gebruik te maken van deze geavanceerde techniek verwachten we dat we voor het eerst een compleet overzicht krijgen van de immunologische samenstelling van de plexus choreoïdus in progressieve MS. Daarnaast krijgen we door de resultaten te vergelijken met een aangedaan hersengebied van dezelfde donor, meer inzicht in de rol van de plexus choreoïdus tijdens het ziekteproces van MS.

Impact

Het begrijpen van het immuun profiel van de plexus choreoïdus is een cruciale eerste stap om meer inzicht te krijgen in de rol van deze hersenstructuur in MS. Wij gaan er dan ook vanuit dat dit onderzoek leidt tot een beter begrip van de processen die ten grondslag liggen aan progressieve MS.  en daarmee aanzet zal geven tot verder onderzoek naar de ontdekte mogelijke aangrijpingspunten voor therapieën.

Soort onderzoek
Budget € 65.000, toegekend in 2020
Subsidievorm Éénjarig project
Onderzoekers
prof.dr. HE de Vries MS Centrum Amsterdam
dr. G. Kooij MS Centrum Amsterdam