< Terug naar onderzoeken

Belang

Door neurologische verschijnselen of vermoeidheid zijn veel mensen met MS minder sociaal actief dan ze willen. Door revalidatiebehandeling proberen we deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Omdat de verschijnselen van MS per persoon erg kunnen verschillen en omdat iedereen andere prioriteiten heeft als het gaat over sociale activiteiten, wordt een revalidatieplan altijd op maat gemaakt. Hierdoor is niet alleen ieder behandelplan anders, maar zijn ook de gewenste verbeteringen in sociale activiteiten voor iedere persoon met MS verschillend. Deze individuele verbeteringen willen we graag meten, maar de beschikbare vragenlijsten zijn daarvoor tot nu toe niet goed genoeg.

Vincent werkt aan een betere behandeling van MS.

Helpt u mee?

Methode

In dit project hebben we een applicatie (app) voor de smartphone ontwikkeld om tot een betere meting van betekenisvolle sociale activiteiten te komen. Om te toetsen of de app goed meet hebben we aan 77 mensen met MS gevraagd om de app gedurende 10 dagen te gebruiken. De deelnemers hebben vragen beantwoord over de ondernomen activiteiten, de waarde die zij daaraan hechten, en het verplaatsen tussen de activiteiten.­­ De gegevens van de app worden vergeleken met door de deelnemers ingevulde vragenlijsten en gegevens van een activiteitenmonitor.

Impact

Met de Whereabouts app kunnen sociale activiteiten en veranderingen hierin, zichtbaar worden gemaakt. Er ontstaat een beeld dat specifiek is voor de betreffende persoon. Hierdoor kan op maat worden gekeken of het activiteitenprofiel nog passend is en of er veranderingen zijn opgetreden. Waar nodig kan dan tijdig actie worden ondernomen. Het op deze manier meten van individu-specifieke sociale activiteiten in iemand zijn eigen leefomgeving levert relevante aangrijpingspunten op voor zowel de persoon met MS, voor de revalidatiebehandeling, als voor het meten van sociale participatie in wetenschappelijk onderzoek.

Mogelijk dankzij een gift geoormerkt voor klinisch onderzoek.

Soort onderzoek
Budget € 46.994,- voor 1 jaar, afgerond in 2019
Subsidievorm Pilotproject
Onderzoekers
Prof.dr. V. de Groot Amsterdam UMC
Drs. M. Ouwerkerk Amsterdam UMC
Dr. I. Eijssen Amsterdam UMC
Dr. H. Beckerman Amsterdam UMC
Dr. M. Rietberg Amsterdam UMC