< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 16-918
Subsidievorm: Eenjarig project
Doel: Behandeling
Onderzoekers:
Prof.dr. V. de Groot Amsterdam UMC
Drs. M. Ouwerkerk Amsterdam UMC
Dr. I. Eijssen Amsterdam UMC
Dr. H. Beckerman Amsterdam UMC
Dr. M. Rietberg Amsterdam UMC
Instituut: MS Centrum Amsterdam
Budget: € 46.994,- voor 1 jaar, afgerond in 2019

Individuele verbetering in kaart brengen

Belang: Door neurologische verschijnselen of vermoeidheid zijn veel mensen met MS minder sociaal actief dan ze willen. Door revalidatiebehandeling proberen we deze gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Omdat de verschijnselen van MS per persoon erg kunnen verschillen en omdat iedereen andere prioriteiten heeft als het gaat over sociale activiteiten, wordt een revalidatieplan altijd op maat gemaakt. Hierdoor is niet alleen ieder behandelplan anders, maar zijn ook de gewenste verbeteringen in sociale activiteiten voor iedere persoon met MS verschillend. Deze individuele verbeteringen willen we graag meten, maar de beschikbare vragenlijsten zijn daarvoor tot nu toe niet goed genoeg.

Vincent werkt aan een betere behandeling van MS

Helpt u mee?

Een app voor het meten van sociale activiteiten

Methode: In dit project hebben we een applicatie (app) voor de smartphone ontwikkeld om sociale activiteiten die betekenisvol zijn voor de deelnemer te kunnen meten. Om te toetsen of de app goed meet hebben we aan 77 mensen met MS gevraagd om de app gedurende 10 dagen te gebruiken. De deelnemers hebben vragen beantwoord over de ondernomen activiteiten, de waarde die zij daaraan hechten, en hoe ze zich verplaatst hebben naar de activiteiten.­­ De gegevens van de app worden vergeleken met vragenlijsten die de deelnemers hebben ingevuld en gegevens van een activiteitenmonitor (een soort fitbit).

Activiteitenprofiel op maat

Impact: Met de Whereabouts app kunnen sociale activiteiten en veranderingen hierin zichtbaar worden gemaakt. Er ontstaat een beeld dat specifiek is voor de betreffende persoon. Hierdoor kan op maat worden gekeken of het activiteitenprofiel nog passend is en of er veranderingen zijn opgetreden. Waar nodig kan dan tijdig actie worden ondernomen. Het op deze manier meten van specifieke sociale activiteiten in iemand zijn eigen leefomgeving levert relevante aangrijpingspunten op voor zowel de persoon met MS, voor de revalidatiebehandeling, als voor het meten van sociale participatie in wetenschappelijk onderzoek.

Mogelijk dankzij een gift geoormerkt voor klinisch onderzoek.

 

Publicatie: Ouwerkerk, Maaike, et al. “A smartphone application to assess real-time and individual-specific societal participation. A development and usability study.” Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (2022).

Projectnummer: 16-918