< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 22-1149
Subsidievorm: Jonge onderzoekers
Doel: Behandeling
Onderzoekers:
Tiago Medeiros Furquim Mendonça
Instituut: MS Centrum Noord Nederland, University of Victoria
Budget: € 17.000 voor 6 maanden, 2023
Status: Toegekend

“Verse” microglia gebruiken voor myelineherstel 

Belang: MS wordt gekenmerkt door ontstekingen in het centrale zenuwstelsel die leiden tot schade aan myeline, de beschermlaag om zenuwuitlopers. Microglia, de immuuncellen van het centrale zenuwstelsel, zijn betrokken bij MS en spelen een cruciale rol bij herstel van myeline. Bij een ontsteking verwijderen ze de restanten van afgebroken myeline en beschadigde cellen wat nodig is voor weefselherstel. Daarnaast stimuleren microglia de uitrijping van oligodendrocyt-voorlopercellen tot oligodendrocyten, de cellen die nieuwe myeline maken.

Terugkerende schade aan myeline, zoals bij MS, kan leiden tot een verminderd vermogen van microglia om myelineherstel te stimuleren. Het vervangen van deze minder goed functionerende microglia door nieuwe, “verse” microglia is een strategie die uiteindelijk myelineherstel zou kunnen verbeteren. Onze voorlopige gegevens bij een experimenteel MS-model laten zien dat verversing van microglia tot een beter herstel van myeline leidt. Het doel van dit onderzoek is het achterhalen hoe het kan dat deze “verse” microglia myelineherstel verbeteren.

Tiago werkt aan een betere behandeling van MS.

Helpt u mee?

Bestuderen van microglia in experimenteel MS model 

Methode: In dit onderzoek bestuderen we het positieve effect van het verversen van microglia op myelineherstel op twee verschillende manieren in een experimenteel model voor MS. Als eerste meten we de activiteit van genen in microglia voor en na myeline schade, en na een verversingscyclus. Daarna onderzoeken we met behulp van een elektronenmicroscoop de kwaliteit van de nieuwe myeline.

Meer inzicht in myelineschade en herstel

Verwacht resultaat: Met de voorgestelde experimenten proberen we de mechanismen te ontrafelen die het herstel van myeline na herhaalde beschadigingen belemmeren. Ook proberen we met dit onderzoek te bepalen hoe we myelineherstel kunnen verbeteren en stimuleren door de functie van microglia te herstellen.

Myelineherstel voor progressieve MS 

Impact: Helaas zijn voor progressieve MS nog weinig tot geen geneesmiddelen beschikbaar. Het identificeren van de mechanismen die leiden tot beter myelineherstel is belangrijk voor het ontdekken van nieuwe aanknopingspunten voor behandelingen van progressieve MS.
Projectnummer: 22-1145