< Terug naar onderzoeken

Belang

Bij mensen met MS is het afweersysteem ontregeld. In dit werk bundelen onderzoeksgroepen uit Rotterdam (dr. Marvin van Luijn) en Hasselt (dr. Bieke Broux) hun krachten om brein-infiltrerende, schadelijke subtypes van afweercellen genaamd T cellen te ontrafelen. Het is bekend dat T cellen een schadelijke rol kunnen spelen bij MS. Echter zijn niet alle T cellen schadelijk; deze cellen zijn ook nodig voor bescherming tegen ongewenste indringers zoals bacteriën en virussen. Het is nog onbekend op basis van welke functionele kenmerken de brein-infiltrerende, schadelijke T cel zich onderscheid in MS.

Steven zoekt naar de oorzaken van MS.

Helpt u mee?

Methode

De twee typen T cellen die in Rotterdam en Hasselt onderzocht worden, hebben verschillende kenmerken met elkaar gemeen. Dit project is opgezet om onze specifieke kennis te combineren om te achterhalen welke moleculen essentieel zijn voor deze afweercellen om de hersenen van MS patiënten te infiltreren en hier schade aan te richten.

Verwacht resultaat

We verwachten dat bepaalde brein-infiltrerende en schadelijke kenmerken van de twee typen T cellen (Th17.1 en CD28null T cellen) overeenkomen, waardoor we nog beter kunnen duiden hoe dit soort cellen functioneel verschillen tussen MS-patiënten en gezonde individuen.

Impact

Dit onderzoek geeft ons meer inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen twee typen T cellen die een rol spelen in het beloop van MS. De opgedane kennis kan ons uiteindelijk helpen om ziekteprogressie zo vroeg mogelijk te voorspellen en uiteindelijk nieuwe behandelingen te ontwikkelen die specifiek toegespitst zijn op de schadelijke afweercellen voor mensen met MS.

Soort onderzoek
Budget € 17.000,- voor 1 jaar, toegekend in 2019
Subsidievorm Jonge onderzoekers
Onderzoekers
Drs. S. Koetzier ErasMS Centrum Rotterdam
drs. C.Hoeks BIOMED, UHasselt