< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 19-1075
Subsidievorm: Jonge onderzoekers
Doel: Oorzaken
Onderzoekers:
Drs. S. Koetzier
drs. C.Hoeks
Instituut: ErasMS Centrum Rotterdam, BIOMED, UHasselt
Budget: € 17.000 voor 1 jaar, 2020-2021
Status: Afgerond

Brein-infiltrerende afweercellen

Belang: Bij mensen met MS is het afweersysteem ontregeld. In dit werk bundelen onderzoeksgroepen uit Rotterdam (dr. Marvin van Luijn) en Hasselt (dr. Bieke Broux) hun krachten om brein-infiltrerende, schadelijke subtypes van afweercellen genaamd T cellen te ontrafelen. Het is bekend dat T cellen een schadelijke rol kunnen spelen bij MS. Echter zijn niet alle T cellen schadelijk; deze cellen zijn ook nodig voor bescherming tegen ongewenste indringers zoals bacteriën en virussen. Het is nog onbekend op basis van welke functionele kenmerken de brein-infiltrerende, schadelijke T cel zich onderscheid in MS.

Steven zoekt naar de oorzaken van MS

Helpt u mee?

Ontrafelen van types T-cellen

Methode: Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van immuuncellen geïsoleerd uit het bloed van zowel gezonde donoren als mensen met MS, en uit het hersenvocht van mensen met MS. De geïsoleerde immuuncellen zijn gekarakteriseerd met behulp van de techniek flow cytometrie, wat een veelgebruikte methode is om te bepalen welke kenmerken een cel heeft. Deze techniek geeft ons de mogelijkheid om meerdere kenmerken tegelijkertijd op 1 cel te analyseren, waardoor patronen worden waargenomen die iets zeggen over de functie van zo een cel. Daarnaast is bekeken hoe de geïsoleerde immuuncellen onder experimentele condities zich kunnen verplaatsen door een laag van endotheelcellen (in vitro model), om een idee te krijgen hoe immuuncellen in de bloedsomloop van MS patiënten naar de hersenen kunnen bewegen.

Functionele verschillen bepalen

Verwacht resultaat: We hebben aangetoond dat verschillende soorten schadelijke CD4+ T cellen aanwezig zijn in het bloed van gezonde donoren en bij mensen met MS. Deze cellen kunnen zich verplaatsen door een laag van endotheelcellen. Momenteel worden vervolgexperimenten uitgevoerd om de verschillen tussen deze soorten schadelijke CD4+ T cellen beter te kunnen begrijpen.

Nog eerder ziekteachteruitgang voorspellen

Impact: Resultaten van dit project dragen bij aan een beter beeld van welke immuuncellen nu precies de schade aanrichten in het zenuwstelsel van mensen met MS. Daardoor kunnen in de toekomst nieuwe therapieën ontwikkeld worden, die heel specifiek op zo’n schadelijke immuuncel kunnen ingrijpen. Hiermee kunnen hopelijk schadelijke neveneffecten van de medicatie tot een minimum beperkt blijven.

Projectnummer: 19-1075