< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 19-1075
Subsidievorm: Jonge onderzoekers
Doel: Oorzaken
Onderzoekers:
Drs. S. Koetzier ErasMS Centrum Rotterdam
drs. C.Hoeks BIOMED, UHasselt
Instituut: ErasMS Centrum Rotterdam
Budget: € 17.000 voor 1 jaar, 2020-2021

Brein-infiltrerende afweercellen

Belang: Bij mensen met MS is het afweersysteem ontregeld. In dit werk bundelen onderzoeksgroepen uit Rotterdam (dr. Marvin van Luijn) en Hasselt (dr. Bieke Broux) hun krachten om brein-infiltrerende, schadelijke subtypes van afweercellen genaamd T cellen te ontrafelen. Het is bekend dat T cellen een schadelijke rol kunnen spelen bij MS. Echter zijn niet alle T cellen schadelijk; deze cellen zijn ook nodig voor bescherming tegen ongewenste indringers zoals bacteriën en virussen. Het is nog onbekend op basis van welke functionele kenmerken de brein-infiltrerende, schadelijke T cel zich onderscheid in MS.

Steven zoekt naar de oorzaken van MS

Helpt u mee?

Ontrafelen van types T-cellen

Methode: De twee typen T cellen die in Rotterdam en Hasselt onderzocht worden, hebben verschillende kenmerken met elkaar gemeen. Dit project is opgezet om onze specifieke kennis te combineren om te achterhalen welke moleculen essentieel zijn voor deze afweercellen om de hersenen van MS patiënten te infiltreren en hier schade aan te richten.

Functionele verschillen bepalen

Verwacht resultaat: We verwachten dat bepaalde brein-infiltrerende en schadelijke kenmerken van de twee typen T cellen (Th17.1 en CD28null T cellen) overeenkomen, waardoor we nog beter kunnen duiden hoe dit soort cellen functioneel verschillen tussen MS-patiënten en gezonde individuen.

Nog eerder ziekteachteruitgang voorspellen

Impact: Dit onderzoek geeft ons meer inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen twee typen T cellen die een rol spelen in het beloop van MS. De opgedane kennis kan ons uiteindelijk helpen om ziekteprogressie zo vroeg mogelijk te voorspellen en uiteindelijk nieuwe behandelingen te ontwikkelen die specifiek toegespitst zijn op de schadelijke afweercellen voor mensen met MS.
Projectnummer: 19-1075