< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 18-001 PP
Subsidievorm: Eenjarig project
Doel: Behandeling
Onderzoekers:
Dr. H. Beckerman MS Centrum Amsterdam
Instituut: MS Centrum Amsterdam
Budget: € 49.597 voor 1 jaar, 2019-2020

Wetenschappelijk onderzoek vertalen naar het ziekenhuis

Belang: Het ultieme doel is dat elke MS-patiënt de beste zorg krijgt, en dat elke MS-zorgprofessional in staat is om de beste zorg te verlenen. De behoefte bij zorgprofessionals ligt bij praktische tools, behandelrichtlijnen en behandelprogramma’s en veel minder bij de wetenschappelijke evidentie die daar aan ten grondslag ligt. Dit dilemma tussen wetenschappelijk onderzoek en klinische praktijk kan overbrugd worden met zogenoemde Kennis Transfer (KT) projecten. De behoefte aan concrete behandelprogramma’s wordt wereldwijd onderkend. Dit geldt in het bijzonder voor niet-farmacologische behandelingen, zoals MS-revalidatiebehandelingen. Concrete en gedetailleerde informatie over deze vaak multidisciplinaire behandelingen is schaars. Ook al is er een overweldigende hoeveelheid wetenschappelijke literatuur beschikbaar, een behandelend arts, therapeut of MS-verpleegkundige is niet in staat om dit allemaal te lezen, en weloverwogen tot de beste behandeling te komen. Bovendien worden onvoldoende details over de onderzochte behandelingen beschikbaar gemaakt.

Heleen werkt aan een betere behandeling voor MS.

Helpt u mee?

Computersysteem voor MS-zorgprofessionals

Methode: Om elke zorgverlener in staat te stellen elke MS patiënt de beste revalidatie te bieden, is APPECO ontwikkeld. Applying Evidence with Confidence, of kortweg APPECO, is een levend documentatiesysteem, waarin alle zorgprofessionals (artsen, therapeuten, verpleegkundigen) via een webapplicatie actueel wetenschappelijk bewijs en de beste revalidatiebehandelprogramma’s voor vermoeidheid, cognitieve klachten, mobiliteitsproblemen, pijn en depressie bij mensen met MS kunnen vinden. APPECO zorgt dat al het bewijs uit effectstudies (de zogenoemde RCTs of voluit Randomized Clinical Trials), direct klinisch toegepast kan worden. Behandelprogramma’s die bewezen effectief zijn, worden via APPECO vrij beschikbaar voor alle MS-zorgprofessionals nationaal en internationaal. e-Learning cursussen over het gebruik van APPECO worden ontwikkeld, zodat elke zorgprofessional in staat is om met vertrouwen de beste kwaliteit van revalidatiezorg te leveren aan mensen met MS, waar ook ter wereld.

Beste behandeling vinden

Resultaat: Zorgverleners kunnen via APPECO voor heel veel gezondheidsklachten van patiënten snel vinden wat de beste behandelingen zijn. APPECO bevat informatie over ruim 300 effectstudies en biedt zorgverleners een up-to-date overzicht over de beste behandeling voor vermoeidheid, cognitieve klachten, mobiliteitsproblemen, depressie, en pijn. Voor patiënten zijn dit vijf belangrijke klachten van MS. Elke studie is gewaardeerd in de vorm van drie sterren, en elke behandeling is aan de hand van 10 punten beschreven. Alle patiëntgerapporteerde en medische behandeleffecten zijn in APPECO opgenomen, en kan de gebruiker op eenvoudige wijze terugvinden.

Inzicht in effectieve en niet-effectieve behandelingen

Impact: Voor zorgverleners die APPECO gebruiken zal het online ontsluiten en vrij toegankelijk maken van alle beschikbare wetenschappelijke bewijs, incl. de beste behandelprogramma’s in Europa (en daarbuiten) een grote impact hebben op de kwaliteit van gezondheidszorg en revalidatie voor mensen met MS.

Patiënten krijgen met APPECO een flinke steun in de rug, en inzicht in bewezen effectieve, en ook in niet-effectieve behandelingen voor vermoeidheid, cognitieve klachten, mobiliteitsproblemen, pijn en depressie.
Projectnummer: 18-001