< Terug naar onderzoeken

Belang

Magnetic Resonance Imaging (MRI) is cruciaal bij het meten van ontstekingsactiviteit in de hersenen van mensen met MS. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het contrastmiddel gadolinium. Neurologen gebruiken deze MRI-scans voor het stellen van de diagnose MS en ook bij het starten of veranderen van een behandeling.

Het contrastmiddel gadolinium, dat intraveneus wordt toegediend, passeert de bloed-hersen barrière en wordt vervolgens opgenomen door cellen in de ontstekingshaarden in de hersenen. Actieve MS-ontstekingen zijn zichtbaar als lichte plekken op een MRI-scan. In de afgelopen jaren is gevonden dat gadolinium zich kan ophopen in de hersenen na herhaaldelijke toediening. Hoewel deze ophoping geen onmiddellijke of korte termijn bijwerkingen heeft, zijn de bijwerkingen op lange termijn (nog) onbekend. Dit is met name relevant voor mensen met MS, aangezien zij in hun leven meerdere malen gadolinium krijgen toegediend. Gezien de onbekende effecten op lange termijn, pleit de radiologische gemeenschap voor beperking van het gebruik van Gadolinium waar mogelijk. Dit project heeft tot doel alternatieve strategieën te ontwikkelen om het gebruik van gadoliniumcontrastmiddelen te omzeilen.

Hugo werkt aan het beter voorspellen van het ziekteverloop

Helpt u mee?

Methode

Om dit doel te bereiken maken wij gebruik van een combinatie van geavanceerde MRI-technieken (ASL, IVIM en QSM), beeldanalyse door kunstmatige intelligentie en in het bloed gemeten biomarkers (neurofilament (NFL)). NFL is een biomarker die verband houdt met ontsteking in het centraal zenuwstelsel. Aan het onderzoek nemen MS-patiënten met gadolinium aankleurende laesies deel die voor een periode van drie maanden intensief worden gevolgd. Om vast te stellen of de nieuwe MRI-technieken het gebruik van gadolinium kunnen vervangen, vergelijken wij deze technieken en de waarden van de NFL biomarker met de aanwezigheid van ontstekingshaarden met (actieve laesie) en zonder gadolinium (inactieve laesie). Kunstmatige intelligentie zal worden gebruikt om de verschillende typen MRI-scans verder te analyseren.

Verwacht resultaat

De verwachting is dat de voorgestelde geavanceerde MRI-technieken, NFL-bloedmarkers en kunstmatige intelligentie technieken alternatieven opleveren voor MRI-scans met gadolinium toediening.

Impact

Het belangrijkste doel van het onderzoek is om het gebruik van gadolinium en daarmee gadolinium stapeling in de hersenen te voorkomen. Daarnaast zijn er belangrijke voordelen en minder belasting te verwachten voor het ondergaan van een MRI-scan. Zo is er geen naald meer nodig om contrast toe te dienen en zal een MRI-sessie mogelijk korter gaan duren.

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door cofinanciering van de Hersenstichting. 

Soort onderzoek
Budget € 289.845 voor 4 jaar, 2021-2025
Subsidievorm Meerjarig project
Onderzoekers
Dr.ir. Hugo Vrenken, MS Centrum Amsterdam
Dr. Bastiaan Moraal, MS Centrum Amsterdam
Dr. Bas Jasperse, MS Centrum Amsterdam