De Nederlandse Hersenbank voor MS en MS Centrum Noord Nederland ontvangen beiden 150.000 euro voor een extra jaar MS-onderzoek

Het behouden van kennis en ervaring is belangrijk om stappen te kunnen blijven maken in het wetenschappelijk onderzoek naar MS.

Dankzij onze donateurs kan onze stichting het onderzoek binnen de MS-centra van Amsterdam, Rotterdam en Noord-Nederland en de Nederlandse Hersenbank voor MS structureel steunen. Dit doen wij met een zogenaamde programmasubsidie. Twee centra ontvingen onlangs een nieuwe subsidie van € 150.000 per centrum. Met deze subsidie kunnen zij hun onderzoek ook het komende jaar voortzetten. In het onderzoeksprogramma van MS Centrum Noord Nederland staat het herstel van myeline centraal. De Nederlandse Hersenbank voor MS benut de subsidie om de verzameling van hersenweefsel van overleden hersendonoren met MS verder uit te breiden en zo MS-onderzoek wereldwijd mogelijk te maken.

Internationale experts onderschrijven belang onderzoeksprogramma’s

Vorig jaar heeft een internationale auditcommissie de kwaliteit en relevantie van de onderzoeksprogramma’s van de vier centra getoetst. Deze commissie bestaat uit vier internationale MS-experts en de voorzitter van de wetenschappelijke raad. De commissie was zeer positief over de kwaliteit van het onderzoek en benadrukte het belang van de programmasubsidies voor MS-onderzoek in Nederland en wereldwijd. Op advies van de commissie blijft Stichting MS Research het onderzoek binnen de vier MS-centra financieren met een programmasubsidie. Daarbij vindt de komende jaren een aanpassing plaats in de subsidievorm die meer ruimte biedt voor samenwerking tussen MS-centra en innovatief hypothese gedreven onderzoek. Het jaar 2023 vormt een overgangsjaar.

De combinatie van hersenbank en onderzoek is waardevol

De collectie van de Nederlandse Hersenbank voor MS bevat goed gekarakteriseerde en hoogwaardige hersenweefsels van overleden donoren met en zonder MS. In de afgelopen drie decennia heeft de hersenbank veel onderzoeksprojecten in binnen- en buitenland ondersteund. De lange lijst van publicaties toont het grote belang van de hersenbank voor het MS-onderzoek en de huidige kennis over de pathologie van MS. De algemene indruk van de leden van de auditcommissie is zeer positief: “Dynamisch leiderschap en goed management dragen bij aan een consistente en professionele weefselbank. De combinatie van de hersenbank en het onderzoek is van belang om de faciliteit in stand te houden. De onafhankelijke en nauwkeurige toewijzingsprocedure zorgt ervoor dat bijna alle aanvragen kunnen worden ingewilligd terwijl de collectie intact blijft.”

Onderzoek van MS Centrum Noord Nederland is wereldwijd toonaangevend

Het onderzoeksprogramma van MS Centrum Noord Nederland heeft een sterk en onderscheidend karakter, dat complementair is aan de andere Nederlandse MS-centra. Het centrum onderzoekt welke processen en factoren betrokken zijn bij de afbraak en het herstel van myeline in MS. Hierdoor krijgen zij meer duidelijkheid over hoe een behandeling, gericht op het herstel van myeline en dus op het daadwerkelijk remmen of voorkomen van de achteruitgang bij mensen met (progressieve) MS, kan worden aangepakt. De auditcommissie is onder de indruk van de samenhang van het team en het enthousiasme van de jonge onderzoekers. “Het hoogwaardige onderzoek is gebaseerd op een goede, degelijke celbiologische expertise en geavanceerde technieken. Het werk van de betrokken onderzoekers is wereldwijd toonaangevend.” aldus de commissie.

Meer over het onderzoek van deze centra:

Website gemaakt door: Sturdy Digital