Samen met de Hersenbank voor MS

Dankzij onze donateurs kan Stichting MS Research de Hersenbank voor MS structureel steunen. In de afgelopen jaren ontving de Hersenbank voor MS € 6,2 miljoen aan programma- en projectsubsidies. Met steun van de Stichting is Inge Huitinga, directeur NHB-MS en groepsleider bij het Nederlands Herseninstituut, benoemd tot bijzonder hoogleraar Neuroimmunologie, in het bijzonder de pathologie van multiple sclerose.

Dit doet de Hersenbank voor MS

Bij de Nederlandse Hersenbank voor MS kan men zich bij leven registeren. Deze donoren kiezen er bewust voor om na overlijden hun hersenen te doneren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. Het verkregen hersenweefsel wordt anoniem uitgegeven aan onderzoekers in Nederland en in het buitenland. Het doel is om meer inzicht te verkrijgen in MS en het ontwikkelen van betere behandelmethodes.

Alle hersendonaties via de NHB vinden plaats in het Amsterdam UMC locatie VUmc. Doordat men zich bij leven registreert, de Hersenbank dag en nacht bereikbaar is en doordat Nederland een klein land is, kan de hersendonatie snel na het overlijden plaatsvinden.

In geval van MS worden de hersenen na het overlijden eerst met MRI gescand, zodat de MRI-beelden kunnen worden vergeleken met microscopische beelden en MS-afwijkingen, die niet met het blote oog zichtbaar zijn, toch worden uitgenomen.

Door de korte tijd tussen het overlijden en het uitnemen van de hersenen is het uitgenomen hersenweefsel van hoge kwaliteit. Dit is van grote waarde voor de onderzoekers omdat het hierdoor mogelijk is om veranderingen in eiwitten en genen bij MS te meten.

Nadat de hersendonatie heeft plaatsgevonden worden ook de medische gegevens opgevraagd bij de behandelend artsen. Op basis van deze medische gegevens en de microscopische bevindingen stelt de neuropatholoog een anoniem Engelstalig rapport op met de einddiagnose, bestemd voor onderzoekers. In sommige gevallen blijkt de einddiagnose anders te zijn dan de diagnose die bij leven is gesteld. De behandelend arts ontvangt het rapport voorzien van een in het Nederlands vertaalde conclusie. Indien de donor hiervoor toestemming heeft gegeven, kan de behandelend arts het rapport bespreken met de nabestaanden.

Vervolgens wordt het weefsel uitgegeven aan onderzoekers wereldwijd. Voordat weefsel van MS-donoren wordt uitgegeven, wordt dit echter nog goed bekeken door onderzoekers van NHB-MS. Zij karakteriseren o.a. de mate van ontstekingsactiviteit en de locatie van de ontstekingen in elk uitgenomen weefselstukje. Hierdoor is het voor onderzoekers wereldwijd mogelijk om bij NHB-MS gericht weefsel aan te vragen, om zo bijvoorbeeld actieve met inactieve MS-ontstekingen te vergelijken. Daarnaast krijgt NHB-MS zicht op de pathologische verschillen tussen MS-hersendonoren, om de biologische mechanismen die de verschillen tussen patiënten veroorzaken te onderzoeken.

Steun onderzoek van de Nederlandse Hersenbank voor MS

Help prof.dr. Inge Huitinga, directeur van de NHB-MS, en haar team hun doelen te bereiken.

Onderzoek via de Nederlandse Hersenbank voor MS

Onderzoek met het hersenweefsel van de NHB-MS maakt het mogelijk om de biologische verschillen tussen mensen met MS in kaart te brengen. Dit onderzoek geeft een antwoord op vragen zoals ‘welke soorten cellen zijn aanwezig in MS-ontstekingen?’ en ‘welke genen spelen een rol in die verschillende soorten cellen?’

De volgende stap is het vinden van biomarkers in bloed, hersenvloeistof en/of post-mortem MRI-scans die samenhangen met de veranderingen op weefselniveau. Met deze biomarkers is het mogelijk om bij leven het ziekteverloop in de tijd te volgen en te vergelijken tussen mensen met MS. Wij verwachten dat hierdoor de prognose en behandeling in de toekomst beter kan worden toegespitst op de individuele patiënt.

Programma subsidie Nederlandse Hersenbank voor MS

Lees meer over het onderzoek dat Stichting MS Research financieel steunt

De Hersenbank voor MS is trots op …

  • Bijna 700 mensen met MS geregistreerd als donor bij de NHB-MS.
  • Meer dan vijftig wetenschappelijke publicaties in de afgelopen vijf jaar, tot stand gekomen met behulp van hersenweefsel gedoneerd aan de NHB-MS.
  • De unieke collectie nauwkeurig gedocumenteerd en hoge kwaliteit hersenweefsel dat beschikbaar is voor MS-onderzoek wereldwijd.
  • Het in kaart brengen van bijna 8.000 MS-ontstekingen van 182 hersendonoren.

De Hersenbank voor MS werkt aan …

Door de door MS Research beschikbaar gestelde programmasubsidie verwacht NHB-MS meer goed gedocumenteerd hersenweefsel beschikbaar te kunnen stellen voor wereldwijd onderzoek. Het in kaart brengen van pathologische, klinische en genetische gegevens van een grote groep mensen met MS zal het inzicht in het beloop van MS verhogen en prognoses verbeteren waardoor de behandeling van een ieder beter zal zijn af te stemmen.

Registratie hersendonatie

Wilt u meer weten over hersendonatie of wilt u zich registreren als hersendonor? Klik dan hier.