Samen met MS Centrum Noord Nederland

Stichting MS Research steunt het onderzoek van het MSCNN vanaf het ontstaan met structurele programmasubsidies en middels subsidies voor diverse individuele succesvolle onderzoeksprojecten. MS-onderzoek kent een lange traditie in Groningen: de eerste subsidie van Stichting MS Research werd toegekend aan het Groningse myeline onderzoek. Donateurs van Stichting MS Research hebben in totaal € 10,2 miljoen euro bijgedragen aan het centrum. Dit bedrag is verdeeld over 80 onderzoeksprojecten en –programma’s.

Wat is er tot nu toe bereikt?

Door het onderzoek binnen het MSCNN is al veel kennis vergaard over de processen en cellen die een rol spelen bij de afbraak en aanmaak van myeline. Myeline is de vetachtige isolatielaag van zenuwen, welke beschadigd raakt bij MS. Als beschadigde myeline niet goed wordt hersteld zorgt dat voor de vele beperkingen en de toenemende klachten die de mensen met MS ervaren. Tevens weten we steeds beter hoe microglia, de afweercellen van het centrale zenuwstelsel bijdragen aan het ziekteproces in MS, en welke eiwitten in de aangetaste gebieden het herstel van myeline remmen. Door middel van deze onderzoeksresultaten komt de ontwikkeling van een therapie die myelineherstel bevordert steeds dichterbij.

Steun onderzoek van MS Centrum Noord Nederland

Help dr. Jan Meilof, hoofd van MS Centrum Noord Nederland, en zijn team hun doelen te bereiken.

Onderzoek MS Centrum Noord Nederland

Het huidige onderzoek van het MSCNN richt zich op bevorderen van het herstel van myeline en het ontwikkelen van nieuwe therapieën om MS te behandelen en achteruitgang in het functioneren van mensen met MS te voorkomen. Door nauwe samenwerking tussen de MSCNN onderzoekers met hun verschillende expertise wordt er gewerkt aan een compleet beeld van de factoren die de aanmaak van myeline verstoren, door o.a. gezond weefsel en MS-weefsel, oftewel laesies, met elkaar te vergelijken in de breedst mogelijke zin.
Daarnaast zijn we op zoek naar de oorzaak van MS en willen we met de allernieuwste technieken, waarmee we letterlijk cel voor cel bekijken, de allereerste veranderingen die ontstaan in de hersenen van mensen met MS in kaart brengen. Als we weten hoe de laesies tot stand komen, kunnen wij deze informatie gebruiken om het ontstaan van laesies te voorkomen.

Het MSCNN onderzoek met stamcellen en de ontwikkeling van de iPS technologie heeft geresulteerd in een MSiPS Biobank. Hierin worden cellen opgeslagen van van mensen met MS en hun familieleden. Met deze iPS-cellen is het mogelijk om in het laboratorium ‘mini-hersenen in een kweekschaaltje’ te maken. Met dit model wordt gebruikt in onderzoek naar de oorzaken van MS, processen die een rol spelen bij MS, de erfelijke component. Mini-hersenen in een kweekschaal kunnen in de toekomst worden gebruikt voor het testen van nieuwe veelbelovende medicamenten..

Eind 2018 ontving MSCNN haar tweede programmasubsidie van Stichting MS Research.

Programmasubsidie MS Centrum Noord Nederland

Lees meer over het onderzoek dat Stichting MS Research financieel steunt

MS Centrum Noord Nederland is trots op …

alle kennis die er in de afgelopen decennia is vergaard over myeline.
Het onderzoek van het MSCNN naar myelineherstel heeft direct geleid tot het ontdekken van een aantal factoren die belemmerend werken op de aanmaak van nieuw myeline. Met deze kennis kunnen we middels ons vervolgonderzoek daadwerkelijk iets betekenen voor mensen met (progressieve) MS.

Daarnaast is het MSCNN trots op al haar medewerkers: van neuroloog tot MS-verpleegkundige, van hoogleraar tot promovendus en van analist tot secretaresse. Al deze mensen dragen hun steentje bij om MS beter te begrijpen, nieuwe behandelingsmethoden te vinden en de zorg voor mensen met MS in de regio (en daarbuiten) te verbeteren.

MS Centrum Noord Nederland werkt aan …

Het MSCNN probeert door het toepassen en samenbrengen van nieuwe, innovatieve technieken nog meer inzicht te krijgen in de ziekte MS, wat uiteindelijk moet leiden tot het beschikbaar komen van therapieën voor alle MS-subtypen. Ons onderzoek verloopt in logische stappen.

  1. We ontwikkelen mini-hersenen met behulp van iPS-cellen van mensen met MS waarin deze stoffen ook getest kunnen worden.
  2. We ontwikkelen een nieuwe PET -scan tracer die myeline in mensen kan meten zodat het effect van deze stoffen ook in mensen goed gemeten kan worden.

Dit alles met als doel een behandeling te ontwikkelen waarmee we daadwerkelijk de achteruitgang bij mensen met (progressieve) MS kunnen remmen.

Daarnaast doen we onderzoek in samenwerking met de Stichting VISIO naar behandelingen voor klachten van het zien bij mensen met MS. Ook kijken we naar de mechanismen achter moeheid en vermoeidheid, een ander belangrijk probleem voor mensen met MS. Dit alles gebeurt in combinatie met het onderzoek naar het ontstaan van MS, waarbij ook de genetische en erfelijke aspecten van MS worden onderzocht.