VUmc MS Centrum Amsterdam - Programmasubsidie

MS stoppen door meer kennis over de progressie van de ziekte

Het VUmc MS Centrum Amsterdam is op 1 januari 2015 gestart met een nieuwe programmasubsidie waarbij het vergaren van meer kennis over de progressie van MS centraal staat. Het doel is om te komen tot therapieën die de progressie stoppen, zodat zowel de fysieke achteruitgang als problemen met het denkvermogen voorkomen worden. Deze programmasubsidie heeft het centrum toegewezen gekregen door Stichting MS Research. Met de subsidie van 1,5 miljoen euro kunnen vijf promovendi vier jaar lang aan de slag om samen tot een oplossing te komen voor de progressie van de ziekte.

 

Professor Bernard Uitdehaag, neuroloog en directeur van VUmc MS Centrum Amsterdam 

"Mensen met MS gaan in de loop van de tijd fysiek steeds verder achteruit, daarnaast kunnen ze problemen krijgen met hun denkvermogen (cognitie). Beide kenmerken van MS hebben grote impact op hun kwaliteit van leven en hun deelname aan de maatschappij. De steeds verdergaande verslechtering van mensen met MS noemen we de progressie van de ziekte. Er zijn nog geen behandelingen die de progressie kunnen stoppen. De afwezigheid van een werkzame therapie komt door een gebrek aan kennis van het onderliggende ziekteproces. We hebben een onderzoeksprogramma geschreven om juist hier meer over te weten te komen."

 

Ontsteking vs afbraak van zenuwen
In de afgelopen 20 jaar is er veel vooruitgang geboekt in het sneller en beter kunnen diagnosticeren van MS. Daarnaast was er 20 jaar geleden nog geen enkele behandeling voor MS en nu zijn er medicijnen die een deel van de mensen voor een bepaalde tijd goed kunnen helpen. Bij de meeste mensen met MS lijkt het of de ziekte in aanvallen komt. Zo'n aanval wordt ook wel schub genoemd. Bij ongeveer 85 procent van de mensen met MS begint de ziekte op deze manier, dit is relapsing-remitting MS (RRMS). Deze aanvallen worden veroorzaakt door ontstekingen in het centrale zenuwstelsel. De huidige medicijnen remmen de ontstekingen in het centrale zenuwstelsel (hersenen en ruggenmerg). Het probleem is dat ondanks deze medicijnen de progressie van de ziekte voortschrijdt.

Bij een deel van de MS-patiënten gaat de RRMS vorm over in secundair progressieve MS (SPMS). Bij deze vorm van MS vindt er een geleidelijke achteruitgang plaats zonder duidelijke periodes van aanvallen en herstel. Bij 10-15 procent vindt er vanaf het begin verslechtering plaats zonder periodes van herstel, dit wordt primair progressieve MS (PPMS) genoemd. De progressie van de ziekte komt bij deze vormen van MS waarschijnlijk niet (meer) hoofdzakelijk door ontstekingen, maar vooral door de afbraak van zenuwen. We willen de progressie van MS stoppen om zo MS te genezen.

 

Onderzoek
Het onderzoeksprogramma bestaat uit vier projecten die het probleem vanuit vier invalshoeken benaderen. De eerste twee projecten richten zich op het in kaart brengen van de problemen en het beter kunnen voorspellen van het verloop van de ziekte. De andere twee zoeken naar de onderliggende ziekteprocessen op cel- en weefsel niveau. De verschillende projecten zijn onderling zeer sterk met elkaar verbonden. Er zal dan ook continue uitwisseling zijn van elkaars resultaten.

De vier afzonderlijke projecten zijn:

1) meer weten over de fysieke beperkingen

2) meer weten over de cognitieve problemen

3) meer weten over de cel- en weefselveranderingen

4) meer weten over het ziektemechanisme