< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 19-1049
Subsidievorm: Eenjarig project
Doel: Diagnose en verloop
Onderzoekers:
Prof.dr. J.J.G. Geurts MS Centrum Amsterdam
Drs. P.M. Bouman MS Centrum Amsterdam
Instituut: MS Centrum Amsterdam
Budget: € 58.655 voor 1 jaar, 2019-2020

Geavanceerde MRI-techniek nodig

Belang: Eén van de gevolgen van MS is dat gebieden in de hersenschors worden aangetast. Deze plekken heten corticale laesies. Fysieke en cognitieve klachten bij mensen met MS hangen hiermee samen. Deze afwijkingen zijn alleen goed in beeld te brengen met geavanceerde MRI-technieken (zoals DIR en PSIR). Helaas zijn deze technieken lang niet altijd beschikbaar in een ziekenhuis.  Ook vereist het veel ervaring om deze corticale laesies te kunnen beoordelen. Daardoor worden corticale laesies op dit moment nauwelijks meegenomen in het onderzoek en in de kliniek. Dit is een gemiste kans.

Dankzij nieuwe computertechnologie is het nu wél mogelijk om zicht te krijgen op deze beschadigde plekken. Deze nieuwe technologie stelt ons in staat om geavanceerde MRI-scans te maken uit ‘normale’ klinische MRI-scans, die overal ter wereld beschikbaar zijn. In feite maken we dus speciale, kunstmatige (DIR en PSIR) beelden van ‘gewone’ MRI-scans. In dit verkennende onderzoek willen we de bruikbaarheid van deze nieuwe scans aantonen. Dit doen we door te onderzoeken of de laesies in de kunstmatige beelden net zo goed worden weergegeven als in klassieke DIR- en PSIR beelden gemaakt met een geavanceerde MRI-scanner.

Jeroen werkt aan het beter voorspellen van het ziekteverloop

Helpt u mee?

Kunstmatige versus klassieke MRI-scans

Methode: We vragen een panel van experts ‘gewone’ en geavanceerde MRI-scans op te sturen, die gemaakt zijn bij dezelfde groep mensen met MS. Uit de ‘gewone’ scans genereren wij kunstmatige DIR- en PSIR-scans. Vervolgens leggen we de MRI-experts de kunstmatige en klassieke scans in willekeurige volgorde voor, en vragen hen om de aanwezigheid van corticale laesies te identificeren en te beoordelen. Zo bepalen we in hoeverre de kunstmatige scans hetzelfde beeld geven als de klassieke scans.

Kunstmatige MRI-scans betrouwbaar

Resultaten: Uit de resultaten bleek dat laesies op de kunstmatige DIR en PSIR beelden net zo goed of zelfs beter te zien zijn als op klassieke DIR en PSIR scans. Zowel de kunstmatige MRI beelden uit Amsterdam als de internationale beelden bleken goed overeen te komen met de klassieke MRI beelden. Bovendien kwamen de locaties waar de laesies gezien werden op de kunstmatige MRI beelden overeen met de locaties waar de laesies gezien werden op de klassieke MRI beelden.

Voordelen kunstmatige MRI-scans

Impact: Met deze drie studies hebben wij laten zien dat kunstmatige DIR en PSIR MRI beelden gebruikt kunnen worden ter vervanging van klassieke DIR en PSIR MRI beelden. Dit betekent dat we nu verder kunnen verder richting toepassing van deze scans in de spreekkamer, voor diagnostische overwegingen en voor monitoring van het ziektebeloop en behandeleffecten. Daarnaast opent deze techniek de deuren naar het achteraf bestuderen van de aanwezigheid van corticale laesies in reeds bestaande onderzoek datasets, waar de klassieke DIR en PSIR beelden ontbraken.

Projectnummer: 19-1049