< Terug naar onderzoeken

Belang

De aanwezigheid van corticale laesies1 hangt bij mensen met MS samen met fysieke en cognitieve klachten. Deze afwijkingen zijn alleen goed in beeld te brengen met geavanceerde MRI-technieken zoals DIR2 en PSIR3. Echter, deze technieken zijn vaak niet beschikbaar in een ziekenhuis en het vereist veel ervaring om deze corticale laesies te kunnen beoordelen. Daardoor worden corticale laesies op dit moment nauwelijks meegenomen in het onderzoek en in de kliniek. Dit is een gemiste kans.

Dankzij nieuwe computertechnologie kunnen we nu DIR- en PSIR-scans genereren uit ‘normale’ klinische MRI-scans, die overal ter wereld beschikbaar zijn. Met dit verkennende onderzoek willen we de bruikbaarheid van deze kunstmatige DIR- en PSIR-beelden aantonen. Dit doen we door te onderzoeken of de laesies in kunstmatige beelden net zo goed worden weergegeven als in klassieke DIR- en PSIR-scans.

Jeroen werkt aan het beter voorspellen van het ziekteverloop.

Helpt u mee?

Methode

We vragen een panel van experts klassieke MRI-scans op te sturen. Uit deze scans generen wij kunstmatige DIR- en PSIR-scans. Van dezelfde patiënten verzamelen we klassieke DIR- en PSIR-scans. Vervolgens vindt een panelbijeenkomst plaats waarin we verschillende experts (ervaren in het beoordelen van MRI-scans) in willekeurige volgorde kunstmatige en klassieke scans voorleggen en hen vragen om de aanwezigheid van corticale laesies te scoren. Zo bepalen we in hoeverre de kunstmatige scans hetzelfde beeld geven als de klassieke scans.

Verwacht resultaat

Op basis van voorlopige data lijkt het dat kunstmatig gegenereerde MRI-scans ten minste evenveel laesies laten zien als klassieke MRI-scans.

Impact

We bieden een relatief simpele oplossing om de voordelen van DIR- en PSIR-scans voor iedereen beschikbaar te maken, door deze geavanceerde beelden te genereren uit overal beschikbare MRI-scans. Het genereren van een kunstmatige scan kost enkele seconden, terwijl het maken van een klassieke DIR- of PSIR tenminste 8 minuten kost. Daarnaast kunnen de kunstmatige scans offline gemaakt worden en zonder de MRI-scanner te bezetten, waardoor deze beschikbaar blijft voor andere patiënten.

1Corticale laesies zijn door MS aangedane gebieden die aanwezig zijn in de hersenschors (cortex).

2DIR = double inversion recovery

3PSIR = phase-sensitive inversion recovery 

Soort onderzoek
Budget € 58.655,- voor 1 jaar, toegekend in 2019
Subsidievorm Pilotproject
Onderzoekers
Prof.dr. J.J.G. Geurts MS Centrum Amsterdam
Drs. P.M. Bouman MS Centrum Amsterdam