< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 20-005
Subsidievorm: Eenjarig project
Doel: Behandeling
Onderzoekers:
Prof.dr. J. Killestein MS Centrum Amsterdam
dr. Z. van Kempen MS Centrum Amsterdam
Instituut: MS Centrum Amsterdam
Budget: € 57.000 voor 1.5 jaar, 2020-2021

MS en het coronavirus

Belang: In het begin van de corona pandemie was er nog veel onbekend over de risico’s en gevolgen van het virus voor mensen met MS. Om een compleet beeld te krijgen, is het belangrijk om te kijken naar alle mensen die een infectie hebben doorgemaakt. Dit zijn zowel mensen met (ernstige) klachten als mensen die alleen milde of geen symptomen krijgen na infectie.

In 2020 hebben neurologen van MS Centrum Amsterdam onderzocht hoe mensen met MS (met en zonder MS-medicatie) een besmetting met het coronavirus hebben doorgemaakt en of ze antistoffen tegen het coronavirus hebben aangemaakt.

Zoé werkt aan een betere behandeling van MS

Helpt u mee?

Antilichamen tegen het coronavirus

Methode: De circa 1.700 mensen van het Amsterdam MS Cohort, ontvingen een brief om deel te nemen aan het onderzoek. Mensen met verschillende vormen van MS, ziekteduur en leeftijd maken onderdeel uit van deze groep. Deelnemers vulden een digitale vragenlijst. Daarnaast werd er een buisje bloed afgenomen om de aanwezigheid van antilichamen tegen het virus te bepalen.

Meer dan 500 MS-patiënten doen mee

Resultaat: In 4,5 maand werden 546 MS-patiënten geïncludeerd waarbij een buisje bloed is afgenomen voor analyse van SARS-CoV-2 antistoffen. Bij 64 mensen werden antistoffen aangetoond hiervan was 14% asymptomatisch. Patiënten die werden behandeld met ocrelizumab maakten minder antistoffen aan dan de overige patiënten.

Meer duidelijkheid over het verloop van corona bij MS-patiënten

Impact: Dit onderzoek geeft meer duidelijkheid over het verloop van COVID-19 infectie bij mensen met MS (met en zonder medicatie). Het resultaat dat patiënten op ocrelizumab minder goed antistoffen kunnen aanmaken na COVID-19 of vaccinatie is inmiddels in veel onderzoeken bevestigd. Gelukkig tonen andere onderzoeken aan dat ondanks dat er weinig antistofvorming is in deze groep patiënten, er wel een cel reactie is die ook (deels) beschermd tegen het virus. De resultaten van het onderzoek uit het MS Centrum zijn gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Neurology.
Projectnummer: 20-005