< Terug naar onderzoeken

Belang

Er is nog veel onbekend over het coronavirus (SARS-CoV-2) en dat geldt ook voor de risico’s en gevolgen van het virus voor mensen met MS. De adviezen die MS-patiënten krijgen, zijn gebaseerd op een inschatting die de neurologen maken met de beperkte gegevens van mensen met MS die COVID-19 hebben gehad. Om een compleet beeld te krijgen, is het belangrijk om te kijken naar alle mensen die een infectie hebben doorgemaakt. Dit zijn zowel mensen met (ernstige) klachten als mensen die alleen milde of geen symptomen krijgen na infectie. Juist over die laatste groep weten we nog heel weinig.

Neurologen van MS Centrum Amsterdam gaan onderzoeken hoe mensen met MS (met en zonder MS-medicatie) een besmetting met het coronavirus hebben doorgemaakt en of ze antistoffen tegen het coronavirus hebben aangemaakt.

Zoé werkt aan een betere behandeling van MS

Helpt u mee?

Methode

De circa 1.700 mensen van het Amsterdam MS Cohort, ontvangen een brief om deel te nemen aan het onderzoek. Mensen met verschillende vormen van MS, ziekteduur en leeftijd maken onderdeel uit van deze groep. Deelnemers vullen een digitale vragenlijst. Daarnaast wordt er een buisje bloed afgenomen om de aanwezigheid van antilichamen tegen het virus te bepalen. Bij mensen met een positieve test, wordt na 6 en 12 maanden nogmaals gekeken naar antilichamen en wordt opnieuw een vragenlijst afgenomen.

Resultaat

In 4,5 maand zijn er 546 MS-patiënten geïncludeerd waarbij een buisje bloed is afgenomen voor analyse van SARS-CoV-2 antistoffen. De resultaten worden op dit moment geanalyseerd.

Impact

De COVID-19 pandemie leidt tot veel onzekerheid en zorgen bij mensen met MS. Er zijn vragen over de risico’s, negatieve en positieve effecten van afweer onderdrukkende MS-medicijnen en de opbouw van immuniteit. Ook is onduidelijk of mensen met MS extra maatregelen moeten treffen om zichzelf te beschermen tegen het virus. Dit onderzoek geeft duidelijkheid over het verloop van COVID-19 infectie bij mensen met MS (met en zonder medicatie).

Soort onderzoek
Budget € 57.000 voor 1.5 jaar, 2020-2021
Subsidievorm Eenjarig project
Onderzoekers
Prof.dr. J. Killestein MS Centrum Amsterdam
dr. Z. van Kempen MS Centrum Amsterdam