< Terug naar onderzoeken

Belang

Bij MS treedt krimp van grijze stof in de hersenen op. Hoe deze krimp van gebieden van grijze stof samenhangt met MS-ontstekingen en andere schade in de witte hersenstof, is onvoldoende bekend. Deze kennis is nodig om te bepalen of medicatie die zich momenteel richt op (ontstekings)schade het oorspronkelijke probleem bij MS aanpakt, of alleen bijkomende symptomen bestrijdt.

Methode

Voor het project worden personen die recent – minder dan 5 jaar geleden – zijn gediagnosticeerd met relapsing remitting MS en gezonde vrijwilligers onderzocht. Deelnemers worden drie keer in twee jaar tijd uitgenodigd voor een uitgebreid MRI-onderzoek, een neuropsychologisch en een lichamelijk onderzoek. Met behulp van MRI, meten we de schade aan de zenuwbanen in de witte stof die verbonden zijn met verschillende gebieden in de grijze stof. Vervolgens onderzoeken we hoe de krimp van die hersengebieden samenhangt met de schade in de witte stof die daarmee in verbinding staat.

Hugo zoekt naar de oorzaken van MS.

helpt u mee?

Resultaat

Inmiddels heeft drs. Merlin Weeda, de promovenda op dit project, de MRI-onderzoeken, het neuropsychologisch en lichamelijk onderzoek voor alle drie de tijdspunten uitgevoerd, bij 40 MS-patiënten en 15 gezonde proefpersonen. Het voorbereiden en optimaliseren van de analyses heeft tot een aantal wetenschappelijke artikelen geleid. De analysemethoden zijn verder geoptimaliseerd dankzij onze samenwerking met prof. Carsten Lukas van de Ruhr Universität in Bochum. De analyses van de metingen op de drie tijdspunten zijn momenteel in volle gang. We verwachten met dit onderzoek de samenhang te vinden tussen de snelheid van de hersenkrimp over tijd en de hoeveelheid (ontstekings)schade in het hersenweefsel. Tevens verwachten we hierbij te vinden wat voor effect deze soorten van schade hebben op het lichamelijk en cognitief functioneren van de patiënt.

Impact

We hopen met dit onderzoek inzicht te krijgen in hoe de ontwikkeling van krimp van grijze stof samenhangt met de schade in de witte stof bij MS.

Soort onderzoek
Budget € 242.550,- voor 4 jaar, 2016-2020
Subsidievorm Meerjarig project
Onderzoekers
Dr. Ir. H. Vrenken Amsterdam UMC
drs. M.M. Weeda Amsterdam UMC
Dr. P.J.W. Pouwels Amsterdam UMC