< Terug naar onderzoeken

Belang

MS is een ziekte waarbij de isolatielaag, de myeline rondom de zenuwen in de hersenen en het ruggenmerg, wordt aangetast. Wanneer er geen herstel optreedt raken de zenuwuitlopers onomkeerbaar beschadigd. Anders gezegd: de zenuwsignalen komen niet meer goed door. Herstel van de isolatielaag is dus nodig om de functie van de zenuwen te behouden.

Momenteel  bestaat er nog geen medicijn dat voor reparatie van de beschadigde isolatielaag rondom zenuwen zorgt. Onderzoek naar de ontwikkeling van dit type medicijnen zou enorm versnellen, wanneer er een methode beschikbaar komt die de status van de myeline kan meten bij mensen met MS.

Jan en Erik werken aan het beter voorspellen van het ziekte verloop.

Helpt u mee?

Methode

Om myeline betrouwbaar te kunnen meten, hebben we een PET-scan ontwikkeld die gebruik maakt van de stof MeDAS. In dit onderzoek testen we de MEDAS-PET scan op bruikbaarheid in mensen met progressieve MS, waarbij de hersenen én het ruggenmerg gescand worden. Bij progressieve MS zitten de laesies met de myeline schade namelijk vaak in het ruggenmerg. Naast een PET-scan wordt ook een MRI-scan gemaakt om de beelden te vergelijken. Bij een deel van de mensen wordt de scan na een jaar herhaald om te kijken naar myeline veranderingen in de tijd.

drs. Kars van der Weijden, promovendus op dit project bij de PET-scanner

Resultaat

Inmiddels zijn de eerste MeDAS-PET-scans gemaakt. Het scanprotocol wordt goed verdragen door de deelnemers. De eerste resultaten zijn bemoedigend. De MeDAS-PET toont inderdaad een verschil tussen plekken met veel en met weinig myeline (zie foto). Er wordt nu hard gewerkt aan de verfijning van het protocol om zo nauwkeurig mogelijk myeline te kunnen meten. Ook is inmiddels het tweede deel van het onderzoek gestart, waarbij deelnemers een herhaalde scan na 1 jaar zullen ondergaan. Zo kunnen we het verloop van myeline afbraak en aanmaak in de tijd meten. Verder blijkt uit ons onderzoek ook dat de huidige MRI-methoden myeline niet betrouwbaar kunnen meten (publicatie).1 Er is dus nog steeds grote behoefte aan een myeline PET scan!

Bekijk hier het filmpje waarin Dr. Jan Meilof in eigen woorden het doel en het belang van het onderzoek toelicht.

  1. van der Weijden, C. W. J. et al. Myelin quantification with MRI: A systematic review of accuracy and reproducibility. Neuroimage 226, 117561 (2021).

Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door co-financiering van ZonMw.

Soort onderzoek
Budget € 150.000,- voor 4 jaar, 2017-2021
Subsidievorm Nationale samenwerking
Onderzoekers
Dr. E.F.J. de Vries UMCG, Groningen
Dr. J.F. Meilof UMCG, Groningen