< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 22-1158
Subsidievorm: Eenjarig project
Doel: Behandeling
Onderzoekers:
Dr. Wia Baron,
Dr. Inge Zuhorn
Instituut: MS Centrum Noord Nederland
Budget: € 70.000 voor 1 jaar, 2022 - 2023
Status: Lopend

Verschillen in bloed-hersenbarrière tussen mensen met MS

Belang: MS verloopt niet bij iedereen hetzelfde, klinische symptomen uiten zich in een relapsing-remitting patroon (RRMS), of in een progressief beloop. Een belangrijke gebeurtenis in de vroege fase van RRMS is lekkage in de natuurlijke barrière die het bloed van de hersenen scheidt. Hierdoor kunnen ontstekingscellen vanuit de bloedbaan de hersenen binnendringen. Deze ontstekingscellen zijn betrokken bij myeline afbraak. In de progressieve fase van MS spelen andere processen een grotere rol en gaan ontstekingscellen minder makkelijk door de bloed-hersenbarrière. We gaan in dit project onderzoeken in welke mate de bloed-hersenbarrière verschilt tussen mensen met en zonder MS en of de barrière anders reageert op ontsteking.

Wia en Inge werken aan een betere behandeling van MS.

Helpt u mee?

Bloed-hersenbarrière model

Methode: We gaan de bloed-hersenbarrière laten vormen uit een specifiek soort primitieve stamcellen (iPSC) en onderzoeken de stamcellen van mensen met verschillende vormen van MS en hun broers of zussen zonder MS. We maken daarbij gebruik van een speciaal kweekschaaltje met een filter. Op het filter laten we de stamcellen uitgroeien tot een gesloten laag, net als bij de echte bloed-hersenbarrière. Met dit kweekmodel kunnen we in het laboratorium de bloed-hersenbarrière bestuderen. We gaan 1) de barrièrefunctie van de gesloten laag cellen vaststellen, 2) in kaart brengen welke genen tot uitdrukking komen en 3) bepalen welke eiwitten door de cellen worden uitgescheiden. Ook gaan we meten hoe de bloed-hersenbarrière reageert op ontstekingscellen en testen we welke nanomedicijnen de barrière kunnen passeren. In ons onderzoek maken we steeds een vergelijking tussen cellen van mensen met verschillende vormen van MS en broers of zussen zonder MS. Als uit ons onderzoek blijkt dat er verschillen zijn in de werking van de bloed-hersenbarrière, is dat belangrijk om rekening mee te houden bij het ontwerpen van behandelingen voor de verschillende vormen van MS.

Verschil in gedrag van bloed-hersenbarrière bij RRMS

Verwacht resultaat: We verwachten met dit verkennende onderzoek van 1 jaar vast te stellen dat de gekweekte bloed-hersenbarrière van mensen met MS ander gedrag vertoond, al dan niet in reactie op bepaalde ontstekingscellen. We verwachten dat deze verschillen vooral in de bloed-hersenbarrière van mensen met RRMS aanwezig zullen zijn.

Nieuwe verpakkingsmiddelen voor medicijnen

Impact: Door dit verschil in gedrag van de bloed-hersenbarrière in kaart te brengen, kunnen we in vervolgonderzoek gaan kijken of we therapeutische aanknopingspunten kunnen vinden om het verschil in gedrag van de bloed-hersenbarrière in de verschillende vormen van MS te kunnen opheffen. Ook kunnen we gericht op zoek gaan naar de juiste verpakkingsmiddelen voor transport van medicijnen door de bloed-hersenbarrière naar de aangetaste gebieden bij de verschillende vormen van MS.

Projectnummer: 22-1158