< Terug naar onderzoeken

Onderzoeksinformatie

Project nummer: 21-1118
Subsidievorm: Jonge onderzoekers
Doel: Oorzaken
Onderzoekers:
Drs. Jody de Jong
Instituut: MS Centrum Noord Nederland
Budget: € 7.684 voor 1 jaar, 2022-2023
Status: Toegekend

Herstel van myeline bij progressieve MS

Belang: Huidige therapieën voor mensen met MS zijn vooral gericht op de relapse-remitting fase. De progressieve fase vraagt om een andere aanpak, waarbij reparatie van myeline (remyelinisatie) gestimuleerd wordt. De cellen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van myeline, zijn meestal wel aanwezig in de aangetaste gebieden, maar worden door een complexe mix van signalen vanuit het steunweefsel, de zogenaamde extracellulaire matrix, niet gestimuleerd om myeline te maken. In dit project wordt gekeken wat de complete en complexe mix aan signalen vanuit het steunweefsel met het gedrag doet van myeline-vormende cellen. Wij vermoeden namelijk dat de samenstelling van het steunweefsel in MS-laesies dusdanig veranderd is dat het signalen bevat die het herstel van myeline blokkeren.

Jody zoekt naar de oorzaken van MS

Helpt u mee?

De fundering voor myeline testen

Methode: Met een speciale methode worden cellen uit hersenweefsel van overleden hersendonoren met en zonder MS, weggewassen. Zo blijft alleen het steunweefsel over. Vervolgens laten we op het achtergebleven steunweefsel verschillende soorten cellen groeien; zowel cellen die myeline maken als hersencellen die dat proces beïnvloeden. Door middel van functionele testen bestuderen we hoe deze cellen reageren op het steunweefsel van aangetaste en niet-aangetaste gebieden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar de beweging, vermenigvuldiging en uitrijping van hersencellen.

Effect van steunweefsel in de hersenen

Verwacht resultaat: We verwachten in dit project vast te stellen hoe het gedrag van verschillende soorten hersencellen worden beïnvloed door het steunweefsel en of dit verschillend is voor de verschillend types door MS aangetaste gebieden. Zo willen we achterhalen of het steunweefsel inderdaad bijdraagt aan het falen van myelineherstel bij MS en zo ja, welke componenten van het steunweefsel hieraan bijdragen.

Nieuw aangrijpingspunt voor myelineherstel

Impact: Wij vermoeden dat het steunweefsel in door MS-aangetaste hersengebieden een andere samenstelling heeft, waardoor het herstel van myeline blokkeert. Als we begrijpen hoe verschillende hersencellen reageren op het steunweefsel met en zonder MS, kunnen we vervolgens vaststellen welke componenten in dit steunweefsel het herstel van myeline beïnvloeden. Uiteindelijk willen we het myelineherstel bevorderen door middel van het blokkeren of toevoegen van de ontdekte stoffen. Dit kan in de toekomst resulteren in nieuwe therapieën voor de progressieve fasen van MS.


De subsidie voor het onderzoek van Jody is mogelijk gemaakt door het Fund Girn, een fonds dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Stichting MS Research selecteerde de onderzoeksprojecten en draagt zorg voor de monitoring van de voortgang en resultaten.
Projectnummer: 21-1118