< Terug naar onderzoeken

Belang

De laatste jaren zijn we relapsing-remitting MS (RRMS) steeds vroeger en agressiever gaan behandelen. We weten echter niet wanneer we de ziekte onderdrukkende medicijnen weer veilig kunnen stoppen als patiënten jarenlang stabiel zijn. Stabiel heeft in dit verband betrekking op de ziekteactiviteit van MS-ontstekingen in het centrale zenuwstelsel.

Eva werkt aan een betere behandeling van MS.

Helpt u mee?

Methode

Wij gaan onderzoeken of het mogelijk is om ziekte onderdrukkende medicijnen veilig te stoppen bij patiënten die minimaal 5 jaar stabiele MS hebben onder eerstelijns-medicatie. Dit gaan we doen in een nationaal onderzoek waaraan meerdere ziekenhuizen deelnemen. We vergelijken twee gelijke groepen met elkaar: een groep die doorgaat met MS-medicatie en een groep die stopt met MS-medicatie

In onderstaande video legt Eline Coerver meer uit over het project:

Verwacht resultaat

Wij verwachten dat het stoppen van medicatie bij RRMS patiënten die meer dan 5 jaar volledig stabiel zijn niet zal leiden tot een toename van ziekteactiviteit in vergelijking met patiënten die doorgaan met de medicatie. In het afgelopen jaar hebben we het protocol geschreven voor het verkrijgen van toestemming van de medisch ethische commissie. We verwachten begin 2020 te kunnen starten met het includeren van mensen met MS.

Impact

Indien wij inderdaad vinden dat het stoppen van MS-medicatie veilig is bij deze specifieke groep MS-patiënten heeft dit een grote impact op nationaal en internationaal niveau. Dit kan leiden tot de aanpassing van de behandelrichtlijnen met een tekst over veilig stoppen van eerstelijns-medicatie bij RRMS. Er is uiteraard een belangrijke winst voor mensen met MS; namelijk het beperken van de onnodige blootstelling aan medicijnen met vervelende en soms ingrijpende bijwerkingen. Daarbij is er ook een maatschappelijke belang aangezien het veilig stoppen van medicatie leidt tot lagere zorgkosten.

Soort onderzoek
Budget € 264.902,- voor 4 jaar, 2018-2022
Subsidievorm Meerjarig project
Onderzoekers
Dr. E.M.M. Strijbis MS Centrum Amsterdam
Dr. J. Killestein MS Centrum Amsterdam