< Terug naar onderzoeken

Belang

Personen met progressieve multiple sclerosis (MS) ervaren naast motorische klachten vaak ook cognitieve beperkingen. Standaard revalidatie behandelingen gericht op het verbeteren van motorische vermoeibaarheid zijn daarom niet geschikt voor deze groep. Er is dus een behoefte aan een innovatieve benadering. Daarom onderzoeken we methodes waaronder auditieve-motorische synchronisatietaken zoals wandelen op muziek. Deze fysiotherapeutische aanpak is bekend effectief voor de behandeling van Parkinson. Een top-down mechanistische benadering die is gebaseerd op de theorie van ‘predictive coding’ wordt hier gehanteerd. ‘Predictive coding’ impliceert dat gedrag het resultaat is van de graad van precisie die gehanteerd wordt om fouten op te lossen in de stroom van gepercipieerde versus voorspelde aanwezige sensorische informatie. Ons gedrag (bijvoorbeeld wandelen) kan worden gezien als het resultaat van twee zaken: De informatie die ons lichaam waarneemt (je ogen zien de vloer, je voeten voelen de grond enz.) zogenaamde sensorische informatie. Deze sensorische input wordt door onze hersen vertaalt in een voorspelling van wat er in de toekomst gaat gebeuren, de gepercipieerde informatie. Dit model van voorspelling wat er gaat gebeuren wordt continue aangepast op nieuwe sensorische informatie (evenwicht uit balans, pijn in linker knie, enz). Dit gaat razendsnel. Onze hypothese is dat het aanpassen van dit predictie model bij mensen met MS minder goed werkt. Naar verwachting spelen verschillende mechanismen hierbij een rol. Zo is bij mensen met MS de neuronale drive (sterkte van signaal) lager, de spieractiviteit verminderd en hebben zij een lagere vermoeibaarheid (een taak kost meer moeite/ spieren raken eerder vermoeid). Ook cognitieve problemen kunnen een negatieve invloed hebben. In dit onderzoek wordt gekeken in welke mate precisie is verstoord bij mensen met progressieve MS. Daarbij wordt onderzocht of synchronisatie van motorische en auditieve activiteiten (wandelen en muziek) een positief effect heeft.

Lousin werkt aan een betere behandeling van MS

Helpt u mee?

Methode

Het onderzoek wordt uitgevoerd in 40 mensen met progressieve MS en 40 gezonde controles. Deelnemers zullen worden gevraagd om in 3 condities 12 minuten te wandelen: op muziek met manipulaties, op muziek zonder manipulaties en zonder muziek (in stilte). Aan de muziek worden kleine manipulaties (verschuiving in de beat) toegevoegd om de ‘predictive coding’ van een proefpersoon vast te stellen. De consistentie en nauwkeurigheid van de synchronisatie van de stappen met de beat en de dynamiek van het lopen worden tijdens het onderzoek nauwkeurig vastgelegd. Dit is mogelijk doordat er sensoren worden vastgemaakt aan het lichaam. Daarnaast ondergaan proefpersonen verschillende testen om o.a. cognitieve klachten en motorische vermoeibaarheid te meten.

Verwacht resultaat

We verwachten dat we hierdoor zullen begrijpen hoe precisie tijdens de synchronisatie is beïnvloed in personen met progressieve MS en hoe de synchronisatie de vermoeibaarheid en mobiliteit in deze personen beïnvloedt.

Impact

Dit project heeft als doel om de ontwikkeling van innovatieve benaderingen die coördinatie van het lopen en uithoudingsvermogen verbeteren door middel van alternatieve neurale banen mechanistisch te ondersteunen.

Soort onderzoek
Budget € 60.000 voor 1 jaar, 2021-2022
Subsidievorm Eenjarig project
Onderzoekers
dr. L. Moumdjian, Universiteit Hasselt, België
prof.dr. P. Feys, Universiteit Hasselt, België